Klosprothese

Opslaan

Door het wegnemen van de tumor kan er een opening in uw gehemelte of bovenkaak ontstaan. De arts vult de opening van het gehemelte of bovenkaak op met een gedeeltelijke of volledige prothese. Deze prothese heet een klosprothese.  

Tijdens de operatie maakt de tandarts maxillofaciale prothetiek (MFP) een nood(klos)prothese. Een tandarts MFP is gespecialiseerd in onder andere prothetische behandelingen. Hij brengt de prothese samen met de kaakchirurg in. Later vervangt hij de noodprothese door een definitieve prothese. De tandarts MFP maakt deze voor u op maat. U moet hiervoor meerdere keren naar de tandarts MFP. Hij zorgt voor een goed passende prothese. 

Krijgt u na de operatie bestraling, dan krijgt u de definitieve prothese pas na de bestralingsbehandeling aangemeten. Bestraling kan de vorm van de kaak namelijk nog veranderen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: november 2014

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Dr. Stokman, M.A., Baldi-Ekelhoff, J.M.