Weer aan het werk na kanker. Hoe doe je dat?

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Weer gaan werken na kanker kan prettige afleiding geven. Tegelijkertijd vraagt terugkeren op de werkvloer na kanker veel energie, terwijl je lichamelijk en geestelijk nog aan het herstellen bent. Doe daarom rustig aan. 

Met je werkgever of met het UWV heb je een plan van aanpak gemaakt. Hierin staat wanneer je weer aan het werk gaat en hoe. 

Ben je weer aan het werk, dan bespreek je het plan van aanpak regelmatig met je bedrijfsarts en werkgever. Als dat nodig is, passen jullie samen het plan aan.

Terug in je eigen functie of ander werk?

Je werkgever zal samen met jou en de bedrijfsarts kijken of je in je eigen functie kunt terugkeren, en of er aanpassingen nodig zijn.

Kun je niet terugkeren in je eigen functie, dan kun je misschien ander werk doen bij je eigen werkgever, of bij een ander bedrijf.

Wat kun je doen?

  • Geef zelf aan wat je wilt en wat liever niet. Vertel wat je aankunt én wat je nodig hebt om je werk goed te kunnen doen. Laat gemaakte afspraken schriftelijk vastleggen.
  • Twijfel je of het verstandig is om terug te keren naar dezelfde functie? Bespreek je twijfel dan met de bedrijfsarts. Mogelijk kan een arbeidsdeskundige of loopbaanadviseur advies geven. Je kunt ook vragen of je het een tijdje mag uitproberen (terwijl je wel ziekgemeld blijft). Maak dan wel duidelijke afspraken met de bedrijfsarts en met je werkgever hoe je dit gaat doen. En wat er gebeurt als het niet zo goed gaat.
  • Schakelt je werkgever een re-integratiebedrijf in om je te begeleiden naar een andere functie? Vraag dan om een re-integratiebedrijf dat ervaring heeft met het begeleiden van mensen die kanker hebben (gehad). 

Re-integratie via het UWV

Krijg je een uitkering van het UWV, dan is het UWV verantwoordelijk voor je re-integratie. Hier moet je zo goed mogelijk aan meewerken. 

Het UWV kan een re-integratiebedrijf opdracht geven om je te begeleiden naar een nieuwe baan bij een nieuwe werkgever. Lees verder op de website van het UWV.

Wat kun je doen?

  • Vraag het UWV of je begeleid kunt worden door een re-integratiebedrijf dat ervaring heeft met het begeleiden van mensen die kanker hebben (gehad). Zie de link hieronder.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Cobi Oostveen

Cobi Oostveen

Bedrijfsarts-consulent oncologie, zelfstandig

LinkedIn

illustratie-deskundige-vrouw

Dr. Angela de Boer

Onderzoeker, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid

Foto Ton Jenner

Drs. Ton Jenner

Bedrijfsarts-consulent oncologie, Omtrend

Linkedin

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

illustratie-deskundige-vrouw

Gerrie Westeneng

Maatschappelijk werker, LUMC

illustratie-deskundige-vrouw

Mirjam van Belzen

Belangenbehartiger Kwaliteit van leven, NFK

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: augustus 2019