Werk

Uit onderzoek blijkt dat meer dan een kwart van alle kankerpatiënten problemen ervaart in hun werksituatie tijdens of na de behandeling tegen kanker. Dat komt door langdurige gevolgen waarmee ze te kampen hebben, zoals vermoeidheid, concentratieproblemen of fysieke gevolgen als lymfoedeem. Maar ook omdat werkgevers, collega's en zijzelf soms te lang wachten met het bespreken van de terugkeer naar het werk.

Aan het werk blijven of re-integratie kan ten goede komen aan het welbevinden en herstel. Werken kan, naast een inkomen, afleiding bieden en houvast. Tenminste als de behandeling en het verloop van de ziekte dit toelaten. De aandacht gaat even niet naar de ziekte, maar naar andere zaken. Ook vinden veel mensen het sociale contact met collega’s prettig. Voor mensen met kanker kan het ondanks de ingrijpende veranderingen lonen om te blijven werken of weer aan de slag te gaan.

De werkhervatting gaat niet altijd zonder slag of stoot. Vermoeidheidsklachten en concentratieproblemen zijn veelgehoorde klachten. Ook kunnen werkgevers terughoudend zijn (ex-) patiënten in dienst te nemen uit angst voor terugkeer van de ziekte.

> Meer over werk

23 resultaten gekoppeld aan dit onderwerp: