Informatie voor je werkgever over omgaan met werk en kanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Voor een werkgever kan het misschien lastig zijn om jou te begeleiden tijdens je ziekte en bij terugkeer naar werk. Gelukkig zijn er verschillende websites over kanker en werk, speciaal voor werkgevers. Je werkgever kan ook advies vragen aan een BACO of arbeidsdeskundige, of een gespecialiseerd re-integratiebureau inschakelen.

De websites die op deze pagina genoemd worden hebben goede informatie over kanker en werk voor werkgevers. Tip: wijs je werkgever op deze informatie.

UWV

Op uwv.nl vindt je werkgever het stappenplan verzuim en WIA. Dit is een overzicht van de stappen die jouw werkgever samen met jou moet zetten bij langdurig ziekteverzuim.

Ook handig is de Werkwijzer Poortwachter. Hierin staat:

  • Wat het UWV van de werkgever verwacht bij de re-integratie van een werknemer.
  • Hoe het UWV toetst of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn.
  • Wat de gevolgen zijn voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest

Kenniscentrum Werk & Kanker

Het Kenniscentrum Werk & Kanker is een initiatief van Groep Werk & Kanker. De website biedt werkgevers, werknemers en andere betrokkenen praktische informatie over werken bij kanker. Bijvoorbeeld over de Wet verbetering poortwachter. En over de stappen die je werkgever en jij volgens deze wetten moeten zetten voor je re-integratie.

Lees verder op de website van het Kenniscentrum Werk & Kanker.

Nederlandse vereniging voor Klinische arbeidsgeneeskunde (NVKA)

Op nvka.nl vind je informatie over de rol van de bedrijfsarts consulent oncologie (BACO). Dat is een gespecialiseerde bedrijfsarts op het gebied van kanker. Jouw werkgever kan advies vragen van een BACO, bijvoorbeeld over je re-integratie.

Lees verder over de rol van de BACO.

Stichting Tegenkracht

Jouw werkgever kan je begeleiding op maat aanbieden in de vorm van een sport- en beweegprogramma. Dat kan helpen bij je herstel. Stichting Tegenkracht kan voor jou zo’n programma op maat maken en zorgen voor professionals die jou daarbij goed kunnen begeleiden.

Bekijk op de website van Stichting Tegenkracht de informatie voor werkgevers.

Handige hulpmiddelen

  • Roadmap werkkracht en kanker. Deze infographic maakt duidelijk welke stappen werkgever en werknemer (moeten) zetten, om de werknemer aan het werk te laten blijven en aan het werk te laten komen, als deze kanker krijgt. Download de roadmap.
  • Overzichtskaart werk en kanker (voor werknemers): Deze kaart geeft antwoord op belangrijke vragen over kanker en werk. Je kunt de antwoorden per fase van je ziekte bekijken. Download de overzichtskaart.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Desiree Dona

Desiree Dona

Klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie, Radboudumc

Foto Fenna van Ommen

Fenna van Ommen

Onderzoeker afdeling Arbeid en Gezondheid, Amsterdam UMC

Linkedin

Foto Josephine ter Steeg

Josephine ter Steeg

Bedrijfsarts consulent oncologie, Amsterdam UMC

Linkedin

Foto Marieke Jacobs

Marieke Jacobs

Bedrijfsarts consulent oncologie, Radboudumc

ervaringsdeskundigen-mensen

Mensen die kanker hebben (gehad)

NFK werkgroep Werk en kanker

foto Renée van Garderen

Renée van Garderen

Arbeidsdeskundige, RVG Re-integratie

Linkedin

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: augustus 2023