Erfelijkheid en borstkanker

Tmc over deze informatie
De aanleg om borstkanker te krijgen kan erfelijk zijn. U erft deze aanleg van een van uw ouders. Er zijn 2 genen bekend die een afwijking kunnen hebben met erfelijke aanleg als gevolg:  
  • BRCA1
  • BRCA2
Een afwijking in een gen wordt ook wel een mutatie genoemd. Een erfelijke aanleg betekent een groter risico om deze soort kanker te krijgen.

Van alle mensen met borstkanker is bij 5 tot 10% een erfelijke aanleg de oorzaak van de ziekte. Bij erfelijke borstkanker ontstaat de ziekte gemiddeld op jongere leeftijd en bij meerdere familieleden dan wanneer borstkanker niet erfelijk is. Ook komt het bij erfelijke borstkanker vaker voor dat in beide borsten kanker wordt gevonden.

Borstkanker komt bij ruim 13% van alle vrouwen in Nederland voor. Wanneer er in een familie 1 of 2 vrouwen borstkanker hebben (gehad), hoeft dat dus niet per se veroorzaakt te zijn door een erfelijke aanleg. 

Lees meer over erfelijke borst- en eierstokkanker.