Cijfers over kanker 2019

Ieder jaar op Wereldkankerdag 4 februari presenteert IKNL het aantal nieuwe diagnoses van kanker (incidentie). Deze cijfers komen uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Ongeveer 118.000 mensen kregen in 2019 de diagnose kanker, ruim 2.000 meer dan in 2018. Deze stijging komt door bevolkingsgroei en vergrijzing, want mensen op oudere leeftijd hebben een grotere kans op kanker.  De meest voorkomende kankersoorten in 2019 waren huidkanker, borstkanker, longkanker, prostaatkanker en darmkanker.

Top 10 kankersoorten

Huidkanker komt steeds vaker voor

Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort en het aantal diagnoses huidkanker is ook in 2019 weer gestegen. De meest voorkomende vorm van huidkanker is basaalcelcarcinoom, gevolgd door plaveiselcelcarcinoom. Melanoom komt veel minder vaak voor, maar is wel agressiever. In 2019 kregen 7.000 mensen de diagnose melanoom. Bekijk onze informatie over:

Meeste sterfgevallen door longkanker

In Nederland overlijden meer dan 10.000 mensen per jaar aan longkanker. Dat is 23% van alle sterfgevallen door kanker. Het aantal nieuwe diagnoses longkanker lijkt nu voor het eerst te stabiliseren. In 2019 kregen ongeveer evenveel mensen de diagnose longkanker als in 2018, rond de 14.000. Rekening houdend met bevolkingsgroei en vergrijzing is er zelfs een kleine afname van longkanker, met name bij mannen. Doordat longkanker zich meestal pas tientallen jaren na roken ontwikkelt, duurt het lang voordat de effecten van het minder gaan roken te zien zijn. Longkanker treft nog altijd meer mannen (7.500) dan vrouwen (6.300). Bekijk onze informatie over longkanker.

Minder diagnoses darmkanker

In 2019 kregen 13.000 mensen de diagnose darmkanker. Dat is na correcties iets minder dan het aantal diagnoses in 2013, voordat het bevolkingsonderzoek werd ingevoerd. Na de invoer van het bevolkingsonderzoek in 2014 steeg het aantal diagnoses tot een piek van 16.000 in 2015. Dit komt doordat darmkanker eerder ontdekt werd. Veel darmpoliepen die mogelijk hadden kunnen uitgroeien tot darmkanker worden dankzij het bevolkingsonderzoek opgespoord en weggehaald. Bekijk onze informatie over darmkanker.

Diagnoses borstkanker stabiel

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen maar komt ook voor bij mannen. Het aantal vrouwen met een nieuwe diagnose invasieve borstkanker ligt rond de 15.000. Dit is al een aantal jaar stabiel. Jaarlijks krijgen rond de 120 mannen de diagnose borstkanker. Bekijk onze informatie over borstkanker.

Prostaatkanker komt meest voor bij mannen

Prostaatkanker is de meest voorkomende kankervorm bij mannen. Het aantal diagnoses is de afgelopen decennia sterk gestegen, met name sinds bij veel mannen een PSA-test wordt gedaan en prostaatkanker zo eerder wordt opgespoord. ln 2019 werd prostaatkanker vastgesteld bij ruim 13.000 mannen. Bekijk onze informatie over prostaatkanker.

Incidentie kanker 2019 NKR