Aantal nieuwe diagnoses van kanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Een belangrijk cijfer bij kanker is het aantal nieuwe diagnoses van kanker. Dit heet de incidentie.

Lees verder over:

Wat betekent incidentie?

Incidentie geeft aan hoeveel mensen in Nederland per jaar de diagnose kanker hebben gekregen.

In Nederland kregen in 2019 in totaal ruim 117.000 mensen de diagnose kanker. Op kanker.nl vind je de incidentie per kankersoort.

Hierbij gaat het om de plek waar de kanker is ontstaan. Dit heet de primaire tumor. Het gaat niet om de plek waar misschien uitzaaiingen zitten.

Incidentie gaat om het aantal nieuwe diagnoses van kanker. En dus niet om mensen bij wie de kanker is teruggekomen.

Hoeveel mannen en vrouwen krijgen kanker?

Bij de incidentie staat genoemd hoeveel mannen en vrouwen deze soort kanker kregen. Dit geeft een indruk of de kankersoort vooral voorkomt bij mannen, of bij vrouwen. Dit heet de man-vrouwverhouding.

In totaal komt kanker net iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. In 2019 was 52% van de mensen met kanker een man en 48% een vrouw. Per kankersoort kan deze man-vrouwverhouding verschillen.

Sommige soorten kanker kunnen alleen bij mannen óf bij vrouwen ontstaan. Dan gaat het meestal om kanker aan de geslachtsorganen. Zoals prostaatkanker, eierstokkanker of baarmoederhalskanker. Bij de informatie over deze kankersoorten staat er geen man-vrouwverhouding vermeld.

Voorbeeld: de man-vrouwverhouding bij nierkanker. Van alle mensen die in 2019 nierkanker kregen, was 65% man en 35% vrouw.

65% man
35% vrouw

Bij welke leeftijd komt kanker veel voor?

Bij de incidentie staat ook hoe oud de meeste mensen waren die deze kankersoort kregen. Hoe groter de bol, hoe meer mensen in die leeftijdscategorie deze soort kanker hebben gekregen. Zo kun je zien bij welke leeftijd(en) deze kankersoort vaker voorkomt. Dit heet de leeftijdsverdeling.

De leeftijdsverdeling is in 6 categorieën van 15 jaar:

  • 0 – 14 jaar
  • 15 – 29 jaar
  • 30 – 44 jaar
  • 44 – 59 jaar
  • 60 – 74 jaar
  • 75 jaar en ouder

Kanker komt het meest voor bij oudere mensen. Van de mensen met kanker is 80% ouder dan 60 jaar.

Voorbeeld: de leeftijdsverdeling bij nierkanker. De meeste mensen met nierkanker zijn ouder dan 60 jaar. Bijna de helft van de patiënten (48%) is tussen de 60 en de 74 jaar oud.

1% 0-14 jaar
0% 15-29 jaar
4% 30-44 jaar
21% 45-59 jaar
44% 60-74 jaar
30% 75 jaar en ouder

De meest voorkomende soorten kanker

De incidentie laat ook zien of een soort kanker veel voorkomt, of juist zeldzaam is. De meest voorkomende soorten kanker in Nederland zijn:

In 2019 had in Nederland 79% van de mensen met kanker 1 van deze soorten. De andere 21% had een soort die weinig voorkomt.

Een zeldzame soort kanker

Zijn er minder dan ongeveer 1000 nieuwe diagnoses van een bepaalde soort kanker per jaar? Dan gaat het om een zeldzame soort kanker.

Er zijn veel verschillende soorten zeldzame kankers. Bij sommige ziektes gaat het om enkele honderden nieuwe patiënten per jaar. Andere kankersoorten zijn zo zeldzaam dat jaarlijks maar een paar mensen in Nederland het krijgen. 

Specifieke ziekenhuizen voor zeldzame kankers

Het is belangrijk om te weten of je een zeldzame soort kanker hebt. Bij een zeldzame kanker zijn er vaak een paar ziekenhuizen in Nederland gespecialiseerd in die kankersoort. In deze ziekenhuizen kun je het beste terecht voor de diagnose en behandeling van de ziekte.

Op kanker.nl kun je per kankersoort zien welke ziekenhuizen deze ziekte behandelen. Ga naar het overzicht van de kankersoorten.

Soms geen overlevingscijfers bekend

Op kanker.nl staan per kankersoort ook de overlevingscijfers. Deze cijfers geven een algemene indruk over de vooruitzichten bij een kankersoort.

Bij een zeldzame kankersoort is het niet altijd mogelijk om dit te laten zien. Er krijgen dan te weinig mensen die soort kanker om er een cijfer aan te kunnen koppelen.

Lees verder over overleving van kanker.

Het aantal mensen met kanker stijgt

Het aantal nieuwe diagnoses van kanker is de afgelopen jaren gestegen:

  • In 2000 kregen ongeveer 70.000 mensen de diagnose kanker
  • In 2017 waren dat ongeveer 114.000 mensen
  • In 2019 bijna 120.000 mensen
  • En in 2021 ruim 123.000 mensen

De verwachting is dat het aantal nieuwe gevallen van kanker de komende jaren verder zal stijgen. Zowel in Nederland als wereldwijd. Dat heeft te maken met het volgende:

De bevolking groeit

Het totaal aantal mensen neemt toe. Hoe meer mensen er zijn, hoe vaker de diagnose kanker gesteld wordt.

De bevolking vergrijst

Er komen in verhouding steeds meer oudere mensen. Dat komt omdat er 60 jaar geleden gemiddeld meer kinderen werden geboren dan nu. Kanker komt het meest voor bij mensen van 60 jaar en ouder.

Colofon

Met medewerking van:

IKNL

Drs. Marjorie de Kok

Senior adviseur registratie, Integraal Kankercentrum Nederland

LinkedIn

IKNL logo

Drs. Mies van Eenbergen

Adviseur en onderzoeker, Integraal Kankercentrum Nederland

ervaringsdeskundigen-mensen

Mensen die kanker hebben (gehad)

Logo IKNL

Patiëntenadviesraad

Integraal Kankercentrum Nederland
Website

Ruben Vromans

Ruben Vromans, MA

Promovendus risicocommunicatie, Tilburg University

Linkedin

Foto Trudy Kolman

Trudy Kolman

Adviseur, Integraal Kankercentrum Nederland

Linkedin

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: oktober 2020