Registratie van kanker in Nederland

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

De cijfers over kanker komen uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Wat is de NKR?

De NKR is een landelijke databank met gegevens van alle mensen met kanker in Nederland. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert deze databank.

Hoe komt informatie in de NKR?

In het ziekenhuis leggen artsen en verpleegkundigen de gegevens van iedereen met kanker vast in een medisch dossier. Een aantal van de gegevens uit het medisch dossier komen in de NKR te staan. Zoals de soort kanker, het stadium, het jaar van de diagnose en de gegeven behandelingen. En ook wanneer iemand overlijdt.

Gebruik van de NKR

In de NKR staan de gegevens van alle mensen met kanker in Nederland bij elkaar. Zo wordt duidelijk hoeveel mensen per jaar een bepaalde soort kanker krijgen. Dat laat zien of het aantal mensen met een bepaalde soort kanker per jaar toeneemt, of juist afneemt. Zo kan men bijvoorbeeld ook meten wat het effect is van de bevolkingsonderzoeken van het RIVM.

De NKR laat ook zien wat de overleving van een bepaalde soort kanker is. Dat zegt iets over de vooruitzichten van die kankersoort. Ook laat het zien wat het effect is van een (nieuwe) behandeling op de vooruitzichten.

Colofon

Met medewerking van:

IKNL logo

Drs. Mies van Eenbergen

Adviseur en onderzoeker, Integraal Kankercentrum Nederland

Illustratie mensen

Mensen die een vorm van kanker hebben (gehad)

Foto Trudy Kolman

Trudy Kolman

Adviseur, Integraal Kankercentrum Nederland

Linkedin

Logo IKNL

Patiëntenadviesraad

Integraal Kankercentrum Nederland
Website

Ruben Vromans

Ruben Vromans, MA

Promovendus risicocommunicatie, Tilburg University

Linkedin

IKNL

Drs. Marjorie de Kok

Senior adviseur registratie, Integraal Kankercentrum Nederland

LinkedIn

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: oktober 2020