Overlevingscijfers merkelcelcarcinoom

Opslaan

De cijfers op deze pagina komen uit 2015. Binnenkort hopen we hier actuele cijfers te plaatsen.

De cijfers op deze pagina gelden voor een groep patiënten. Ze geven een algemeen beeld, maar geen informatie over jouw situatie. Je vooruitzichten kunnen beter of slechter zijn dan de vooruitzichten voor een hele groep. Bespreek je vooruitzichten met je arts.

Als er weinig nieuwe patiënten per jaar zijn, dan is het mogelijk dat niet alle behandelingen in je eigen ziekenhuis uitgevoerd kunnen worden. Bespreek met je arts of behandeling in het eigen ziekenhuis mogelijk is of dat verwijzing naar een gespecialiseerd behandelcentrum nodig is.

Overleving van merkelcelcarcinoom, 2001-2015

Toelichting: De overleving van patiënten met merkelcelcarcinoom is de laatste jaren nauwelijks verbeterd. Het gaat om een verbetering van 5% (van 65% naar 70%) in de afgelopen 15 jaar.

Stadiumverdeling bij diagnose 2015 van merkelcelcarcinoom

Deze grafiek toont de 5-jaarsoverleving van merkelcelcarcinoom per stadium.

Stadium I: 1 jaar na de diagnose is 95% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 77%.
Stadium II: 1 jaar na de diagnose is 85% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 64%.
Stadium III: 1 jaar na de diagnose is 82% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 58%.
Stadium IV: 1 jaar na de diagnose is 70% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 19%.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl, Integraal Kankercentrum Nederland.