Stadiumindeling bij merkelcelcarcinoom

Opslaan

Meestal zal de arts de grootte van de tumor en de uitgebreidheid van de kanker aanduiden met de stadiumindeling of met de TNM-indeling. Deze termen kunnen ook in je patiëntendossier staan. Lees hieronder wat het betekent: 

TNM-indeling

De TNM-indeling is een soort code van de stadiumindeling: 

  •  T van tumor: de grootte van de tumor en/of hoever de tumor is doorgegroeid in het weefsel eromheen.
  • N van node dat Engels is voor lymfeklier: of er uitzaaiingen zijn in de lymfklieren.
  • M van metastase of uitzaaiingen: of er uitzaaiingen zijn in organen ergens anders in het lichaam.

De letters worden met cijfers onderverdeeld. Met de arts kun je de precieze TNM-indeling bespreken.

Stadia bij merkelcelcarcinoom

Bij merkelcelcarcinoom zijn er 4 stadia:

  • Stadium 1: de tumor is kleiner dan 2 cm
  • Stadium 2: de tumor is groter of gelijk aan 2 cm
  • Stadium 3: er zijn uitzaaiingen in de lymfeklieren
  • Stadium 4: er zijn uitzaaiingen op andere plekken in het lichaam, bijvoorbeeld de lever of de longen

Aan de hand van het stadium bespreekt de arts het behandelplan en de vooruitzichten met je.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2020

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Akkooi, A. C. J. van (chirurg-oncoloog), Dr. Bekkenk, M.W. (dermatoloog)