Wat is…?

Overlevingscijfers leverkanker

Opslaan

Belangrijk om te weten voordat je verder leest
De cijfers op deze pagina gelden voor een groep patiënten. Ze geven een algemeen beeld, maar geen informatie over jouw situatie. Je vooruitzichten kunnen beter of slechter zijn dan de vooruitzichten voor een hele groep. Bespreek je vooruitzichten met je arts.

Als er weinig nieuwe patiënten per jaar zijn, dan is het mogelijk dat niet alle behandelingen in je eigen ziekenhuis uitgevoerd kunnen worden. Bespreek met je arts of behandeling in het eigen ziekenhuis mogelijk is of dat verwijzing naar een gespecialiseerd behandelcentrum nodig is.

Overleving van leverkanker, 2001-2015

Toelichting: De overleving van patiënten met leverkanker is de laatste jaren verbeterd. Van 11% in de periode 2001-2005 naar 20% in de periode 2011-2015.

Stadium bij diagnose

  • Bij diagnose wordt, indien mogelijk, altijd het stadium van de ziekte bepaald. 
  • Voor de kans op overleving is het heel belangrijk om te weten in welk stadium je ziekte is. (Met stadium wordt hier bedoeld: tumorstadium)

Tip: Bespreek met de arts het stadium van jouw ziekte en wat daarvan de gevolgen zijn.

Stadiumverdeling bij diagnose in 2015 van leverkanker .

Toelichting: de cijfers I tot en met IV geven het stadium weer.

Overleving van leverkanker, per stadium

Toelichting: Deze grafiek toont de 5-jaarsoverleving van leverkanker per stadium.

Stadium I: 1 jaar na de diagnose is 83% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 55%.
Stadium II: 1 jaar na de diagnose is 62% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 29%.
Stadium III: 1 jaar na de diagnose is 35% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 9%.
Stadium IV: 1 jaar na de diagnose is 21% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 2%.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2018

Dit artikel is geschreven door Integraal Kankercentrum Nederland.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)