Overlevingscijfers plaveiselcelcarcinoom

Opslaan

De cijfers op deze pagina komen uit 2015. Binnenkort hopen we hier actuele cijfers te plaatsen.

De cijfers op deze pagina gelden voor een groep patiënten. Ze geven een algemeen beeld, maar geen informatie over jouw situatie. Je vooruitzichten kunnen beter of slechter zijn dan de vooruitzichten voor een hele groep. Bespreek je vooruitzichten met je arts.

Als er weinig nieuwe patiënten per jaar zijn, dan is het mogelijk dat niet alle behandelingen in je eigen ziekenhuis uitgevoerd kunnen worden. Bespreek met je arts of behandeling in het eigen ziekenhuis mogelijk is of dat verwijzing naar een gespecialiseerd behandelcentrum nodig is.

Overleving van plaveiselcelcarcinoom, 1999-2012

Toelichting: De overleving van patiënten met plaveiselcelcarcinoom is heel goed. Van 92% in de periode 2001-2005 naar 94% in de periode 2011-2015. Deze goede overleving komt mede doordat veel mensen bij diagnose in stadium I verkeren. Dat is een niet uitgezaaide vorm van kanker, die meestal goed te behandelen is.

Stadium bij diagnose

  • Bij diagnose wordt, indien mogelijk, altijd het stadium van de ziekte bepaald. 
  • Voor de kans op overleving is het heel belangrijk om te weten in welk stadium je ziekte is. (Met stadium wordt hier bedoeld: tumorstadium)

Tip: Bespreek met de arts het stadium van jouw ziekte en wat daarvan de gevolgen zijn.

Stadiumverdeling bij diagnose in 2015 van plaveiselcelcarcinoom

Toelichting: de cijfers I tot en met IV geven het stadium weer.

Overleving van plaveiselcelcarcinoom, per stadium

Toelichting: Deze grafiek toont de 5-jaarsoverleving van plaveiselcelcarcinoom per stadium.

Stadium I: 1 jaar na de diagnose is 100% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 98%.
Stadium II: 1 jaar na de diagnose is 95% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 72%.
Stadium III: 1 jaar na de diagnose is 88% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 61%.
Stadium IV: 1 jaar na de diagnose is 68% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 42%.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl, Integraal Kankercentrum Nederland.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)