Cijfers over mannen met borstkanker

Opslaan

Nieuwe patiënten (mannen) met borstkanker

Toelichting: Het aantal mannen met borstkanker neemt nauwelijks toe. In 2005 kregen ongeveer 95 mannen borstkanker, in 2015 waren dit er ongeveer 105.

Leeftijdsverdeling voor borstkanker (bij mannen), 2013

Toelichting: Borstkanker bij mannen komt vooral voor bij mannen van 60 jaar en ouder. (Meer recente cijfers niet beschikbaar.)

Toelichting op de cijfers over kanker

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database bevat betrouwbare en objectieve gegevens over het voorkomen en de overleving van alle diagnoses kanker in Nederland. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert deze database.

Bovenstaande cijfers zijn tot en met 2015. Meer recente cijfers zijn op dit moment niet beschikbaar. De veranderingen per jaar zijn meestal gering. Bovenstaande grafieken kunnen een indruk geven voor latere jaren. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2018

Dit artikel is geschreven door Integraal Kankercentrum Nederland, kanker.nl.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)