Stadiumindeling bij wekedelentumoren

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

De arts stelt je een behandeling voor. Hiervoor moet hij weten:

  • uit welke soort cellen de tumor is ontstaan
  • hoe kwaadaardig deze cellen zijn
  • wat het stadium van de ziekte is

Het stadium geeft aan hoever de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. De arts stelt het stadium vast. Hij onderzoekt hiervoor:

  • het type wekedelensarcoom
  • de plaats en de grootte van de tumor
  • of en hoever het sarcoom is doorgegroeid in het weefsel eromheen
  • of er uitzaaiingen zijn ergens anders in het lichaam  

Met deze stadium-indeling schat de arts de vooruitzichten in en bepaalt hij de behandeling. Dat doet hij in overleg met andere artsen die gespecialiseerd zijn in wekedelensarcomen.

Differentiatiegraad

Kankercellen lijken in meer of mindere mate op gezonde cellen. De differentiatiegraad van een tumor geeft aan hoe sterk de kankercellen afwijken van de gezonde cellen.

De differentiatiegraad zegt iets over de snelheid van delen, en daarmee iets over het gedrag van de tumor en de vooruitzichten. Een ander woord voor differentiatiegraad is tumorgradering.
 
Een patholoog stelt de differentiatiegraad van de tumor vast. Hij doet dit door de kankercellen onder de microscoop te onderzoeken.
Kwaadaardige tumoren worden meestal in 3 graderingen ingedeeld:

Graad 1: laaggradig

De kankercellen zijn goed gedifferentieerd. Dat betekent dat de tumorcellen voor een groot deel lijken op gezonde cellen van het orgaan waarin ze zijn ontstaan. De kankercellen groeien meestal langzaam.

Graad 2: intermediair

De kankercellen zijn matig gedifferentieerd. Ze lijken steeds minder goed op gezonde cellen. De kankercellen groeien meestal sneller dan normale cellen en plakken snel aan elkaar

Graad 3: hooggradig

De kankercellen zijn slecht gedifferentieerd. Ze lijken vrijwel niet meer op gezond weefsel. Deze kankercellen groeien bijna altijd veel sneller dan normale cellen.

Er bestaat ook een graad 4: dit zijn ongedifferentieerde cellen. Deze lijken helemaal niet meer op de gezonde cellen.

Bij sommige kankersoorten wordt een andere indeling gebruikt om de differentiatiegraad van de tumor aan te geven. Artsen gebruiken de gradering voor de keuze van behandeling.

Colofon

Met medewerking van:

Dr. Frits van Coevorden

Chirurg-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek

Dr. Neeltje Steeghs

Internist-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding, de redactie van kanker.nl, Patiëntenplatform Sarcomen

Laatste update: augustus 2016