Operatie bij wekedelentumoren

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Vrijwel alle patiënten met een wekedelentumor krijgen een operatie. Welke operatie dat is, hangt af van het soort tumor en de plaats ervan.

Ruim opereren

De chirurg verwijdert tijdens de operatie het aangedane weefsel ruim. Dit betekent dat hij behalve de tumor ook een klein beetje weefsel daaromheen wegneemt, dat schijnbaar gezond is. Dit doet hij omdat hij tijdens de operatie niet kan zien of het weefsel net buiten de plek van de tumor vrij is van kankercellen. Als hij ruim opereert is de kans dat alle kankercellen inderdaad weg zijn groter.

Ligt de tumor in of tegen een spier of in de buurt van een orgaan? Dan moet de arts soms de hele spier of het hele orgaan verwijderen. Bij een aantal patiënten betekent het ruim opereren dat de arts bijvoorbeeld veel bot of een zenuw moet weghalen. Je kunt hierdoor ernstige invalide worden of zelfs een been of arm verliezen. In deze situaties adviseert de arts een combinatie van een minder ruime operatie in combinatie met bestraling. Bestraling heeft vooral effect bij hooggradige (snelgroeiende) sarcomen.

De tumor kan ook in de buik achter het buikvlies zitten. Dit heet een retroperitoneaal sarcoom. Ruim opereren is vaak onmogelijk. Ook dan kan de arts een minder ruime operatie adviseren, indien mogelijk in combinatie met bestraling.

Ook bij tumoren in het hoofd-halsgebied is ruim opereren niet altijd mogelijk.

Heel soms is het bij de operatie nodig de lymfeklieren in de buurt van de tumor te verwijderen. Maar wekedelentumoren verspreiden zich bijna nooit via het lymfestelsel.

Weefselonderzoek

Een patholoog bekijkt het weggenomen weefsel en de randen daarvan onder de microscoop. Hij onderzoekt of er kankercellen aanwezig zijn.

De uitslag van dit onderzoek geeft belangrijke informatie over het stadium van de ziekte. Deze informatie bepaalt mede of je verder behandeld moet worden. Bent je voor de operatie bestraald of heb je chemotherapie gehad? Dan kan de patholoog ook aan het weefsel zien hoeveel effect dit heeft gehad.

Blijkt dat het gezond ogende weefsel uit de randen van het gebied dat geopereerd is toch nog kwaadaardige cellen bevat? Dan word je als dit kan een tweede keer geopereerd. Daarbij wordt alsnog geprobeerd om het tumorweefsel ruim te verwijderen. Kan dat niet en is er sprake van een hooggradige tumor, dan volgt meestal bestraling.

Palliatieve operatie

Soms is een operatie alleen bedoeld om klachten te verhelpen of te verminderen. Dit heet een palliatieve operatie. Zo’n operatie is vaak minder uitgebreid dan een curatieve operatie. Een curatieve operatie is in opzet genezend.

Gevolgen van de operatie

De gevolgen van de operatie zijn vooral afhankelijk van de plaats waar je geopereerd bent en hoe uitgebreid de operatie was. Soms heb je niet of nauwelijks last van de gevolgen. Maar de gevolgen kunnen ook ernstig zijn. Je kunt invalide raken als bijvoorbeeld:
 

  • een zenuw, spier, orgaan of deel van een orgaan is verwijderd
  • een arm of been of een deel daarvan geamputeerd moest worden

Verwijdering van uitzaaiingen

Als uitzaaiingen zijn verwijderd, kan dit bij een aantal patiënten langdurige overleving bieden:
 

  • er mogen dan ergens anders in het lichaam geen uitzaaiingen zijn
  • er moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan: er mag bijvoorbeeld geen kwaadaardig weefsel meer zitten in de oorspronkelijke plek van de tumor

Colofon

Met medewerking van:

Dr. Frits van Coevorden

Chirurg-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek

Dr. Neeltje Steeghs

Internist-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding, de redactie van kanker.nl, Patiëntenplatform Sarcomen

Laatste update: augustus 2016