Doelgerichte therapie bij wekedelentumoren

Opslaan

Doelgerichte therapie is een palliatieve behandeling bij wekedelentumoren. Doel van de behandelig is de ziekte te remmen en klachten te voorkomen of verminderen.

Pazopanib

Een doelgerichte therapie voor uitgezaaide wekedelentumoren is pazopanib. Dit is een angiogeneseremmer: een middel dat de vorming van nieuwe bloedvaatjes remt. Het is beschikbaar als tablet en wordt ook gebruikt bij de behandeling van niercelkanker.

Onderzoek heeft aangetoond dat pazopanib de progressievrije overleving met 3 maanden verlengt. De progressievrije overleving is de tijd dat de uitzaaiingen niet verder groeien. Dit effect is gemeten in een groep patiënten met uitgezaaid wekedelensarcoom die al eerder zijn behandeld met chemotherapie.

Pazopanib heeft bij verschillende soorten wekedelentumoren hetzelfde resultaat, behalve bij de liposarcomen (kwaadaardige tumoren van het vetweefsel). Het medicijn wordt niet gegeven aan patiënten met GIST, ewingsarcomen of bepaalde vormen van rhabdomyosarcomen, omdat het daarbij nog niet goed onderzocht is.

Doelgerichte therapie

In deze video zie je hoe doelgerichte therapie werkt.

Hoe werkt doelgerichte therapie?

Doelgerichte therapie is een behandeling met medicijnen die specifiek aangrijpen op de kankercellen. Zo kan doelgerichte therapie kankercellen doden of de celdeling van kankercellen remmen.

De medicijnen verspreiden zich via het bloed door je lichaam. Ze kunnen op bijna alle plaatsen kankercellen bereiken. Een ander woord voor doelgerichte therapie is targeted therapy.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: augustus 2016

Dit artikel is geschreven door Patiëntenplatform Sarcomen, de redactie van kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Coevorden, F. van (chirurg-oncoloog), Dr. Steeghs, N. (medisch oncoloog)