Behandelplan bij oogkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

In het behandelplan staat welke behandelingen het best passen bij jouw situatie. Dit hangt af van:
•    de grootte en plaats van de tumor
•    hoe kwaadaardig de tumor is
•    of er wel of geen uitzaaiingen zijn
•    hoe goed of slecht je andere oog werkt
•    je conditie
•    je eigen wensen en voorkeuren

De arts bespreekt het behandelplan met jou tijdens het gesprek over de behandeling. Vaak is er een keuze mogelijk tussen behandelingen. Je kunt ook besluiten om af te zien van behandeling. Neem de tijd om een weloverwogen keuze te maken.

Het is belangrijk dat je vertrouwen hebt in de behandeling. Als je twijfelt, heb je misschien behoefte aan een second opinion. Dat is een tweede, onafhankelijke mening over je behandeling van een andere arts in een ander ziekenhuis. 

Lees verder over een second opinion.

Zorgverleners bij oogkanker

Bij de behandeling van oogkanker zijn verschillende artsen betrokken, zoals een:

  • oogarts: hoofdbehandelaar, doet de onderzoeken en de operatie
  • radiotherapeut: geeft de bestraling
  • radioloog: beoordeelt de uitslagen van de beeldvormende onderzoeken
  • patholoog: onderzoekt het weggenomen weefsel van de biopsie, punctie of operatie
  • medisch oncoloog: geeft de behandeling bij uitzaaiingen

Colofon

Met medewerking van:

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: januari 2020