Ziekenhuizen voor oogkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

De oogarts kan je verwijzen naar een gespecialiseerd ziekenhuis voor meer onderzoek en behandeling. 

Het is belangrijk dat je naar een ziekenhuis gaat dat zoveel mogelijk ervaring met de behandeling van oogkanker heeft. Want hoe vaker een arts (en een ziekenhuis) een bepaalde behandeling doet, hoe beter hij of zij erin wordt.

Als patiënt is het natuurlijk niet makkelijk te achterhalen hoeveel ervaring ziekenhuizen hebben met oogkanker. Het is daarom belangrijk om dit goed te bespreken met jouw behandelend arts.

Ziekenhuizen voor uveamelanoom (oogmelanoom)

Er zijn 3 belangrijke ziekenhuizen voor oogmelanoom (erkende centers of excellence) in Nederland. Dat  zijn het Erasmus MC en Het Oogziekenhuis Rotterdam (samenwerking in de Rotterdam Ocular Melanoma Center) en het LUMC. Zij kunnen onderzoeken of je een oogmelanoom hebt en je daarvoor behandelen.

Wanneer je oog verwijderd moet worden vanwege melanoom, gebeurt dat soms in een ander ziekenhuis. Dit ziekenhuis overlegt wel altijd met een van genoemde ziekenhuizen. De controles kunnen soms in een ander ziekenhuis gebeuren, bijvoorbeeld als de reisafstand te groot is.

Ziekenhuizen voor kanker van het oogoppervlak (OSNN en conjunctivamelanoom)

Voor de behandeling van OSNN en conjunctivamelanoom kun je terecht bij ziekenhuizen waar cornea-chirurgen en orbita-chirurgen werken. Informeer hoeveel van deze chirurgen in het ziekenhuis werken. Dat zegt iets over de ervaring die het ziekenhuis heeft met de behandeling van dit soort kankers/tumoren. In Het Oogziekenhuis Rotterdam, Erasmus MC en het LUMC is  uitgebreide expertise aanwezig. 

Ziekenhuis voor retinoblastoom

Vermoedt de oogarts dat je een retinoblastoom hebt, dan stuurt hij of zij je door naar Het Retinoblastoom Centrum Nederland van het Amsterdam UMC.

Ziekenhuizen voor ooglidkanker

Een deel van de oogartsen die ooglidkanker behandelen zijn te vinden via de website van de Dutch Orbital Society (DOS).

Van alle DOS centra vinden de meeste oncologische ooglidoperaties plaats in Het Oogziekenhuis Rotterdam en het Erasmus MC.

Colofon

Met medewerking van:

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: januari 2020