Behandeling van non-hodgkinlymfoom

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Afhankelijk van het type lymfoom kun je 1 of meer van de volgende behandelingen krijgen:

Veel behandelingen vinden plaats in studieverband (via HOVON). Deze studies heten ook wel trials. Met dit medisch wetenschappelijk onderzoek toetsen artsen of een nieuwe behandeling beter is dan de standaardbehandeling. Je arts kan u vertellen welke studies actueel zijn en of je mee zou kunnen doen aan zo'n onderzoek.

Behandeling indolent non-hodgkinlymfoom

Heb je een indolent non-hodgkinlymfoom in stadium I of een beperkt stadium II? Dan word je meestal alleen bestraald. De kans op genezing is dan vrij groot.

Vaak heeft het indolent non-hodgkinlymfoom zich al uitgebreid tot stadium III of IV. De gezwellen groeien meestal vrij langzaam. Ze geven pas na lange tijd klachten. Heb je klachten van het lymfoom, dan krijg je chemotherapie. heb je een B-cellymfoom? Dan krijg je meestal ook immunotherapie.

Een indolent non-hodgkinlymfoom reageert vaak goed op de behandeling(en). Maar na een tijd komt de ziekte meestal weer terug.

Wachten met chemotherapie

Soms besluit de arts in overleg met je om te wachten met chemotherapie tot je klachten krijgt. Dit heet ‘wait and see’ of ‘watchful waiting’.

Er zijn 3 redenen waarom je arts wil wachten met behandelen:

  • Snel behandelen verbetert de overleving niet, maar stelt je wel direct bloot aan bijwerkingen van medicijnen, ziekenhuisbezoeken voor controles enzovoorts.
  • Lymfoomcellen kunnen ongevoelig (resistent) worden door behandeling. Hierdoor werkt de behandeling niet meer op het moment dat het echt nodig is.
  • Er komen de laatste tijd regelmatig nieuwe medicijnen beschikbaar die beter werken en/of minder bijwerkingen hebben. Als het uiteindelijk wél nodig is om te behandelen, is er misschien alweer een beter medicijn voorhanden

Daarnaast is er bij sommige lymfomen (bijvoorbeeld folliculair lymfoom) een (kleine) kans dat de ziekte in regressie gaat of jarenlang stabiel blijft.

Lage dosis bestraling

Werkt chemotherapie niet meer? Is chemotherapie niet meer mogelijk? Of heb je last van 1 lymfeklier? Dan krijg je soms een lage dosis bestraling op de aangedane lymfeklieren en heel soms op de milt.

Antibiotica bij een non-hodgkinlymfoom in de maag

Bij sommige patiënten is alleen de maag door een specifiek non-hodgkinlymfoom (het MALT-lymfoom) aangetast. In de maag is dan meestal ook een infectie met de bacterie Helicobacter pylori. Deze infectie kan worden behandeld met antibiotica en maagzuurremmende middelen. Vaak verdwijnt daardoor het non-hodgkinlymfoom. Meestal voor lange tijd of voorgoed. Gebeurt dit, dan is bestraling of een andere behandeling niet nodig.

Behandeling agressief non-hodgkinlymfoom

Heeft u een agressief non-hodgkinlymfoom, dan krijgt u meestal chemotherapie en immunotherapie. U krijgt 3, 6 of 8 kuren afhankelijk van het stadium. Soms wordt u ook bestraald. Voor deze behandelingen hoeft u meestal niet te worden opgenomen in het ziekenhuis.

Effect behandeling non-hodgkinlymfoom

Bijna alle patiënten hebben baat bij behandeling. Sommige patiënten kunnen volledig genezen. Andere genezen niet, maar hebben door de behandeling minder klachten. Zij blijven dankzij de behandeling nog vele jaren leven.

De kans op genezing of langdurige overleving is afhankelijk van:

  • het type non-hodgkinlymfoom
  • het stadium van de ziekte op het moment dat de behandeling begint

Patiënten met een indolent non-hodgkinlymfoom reageren meestal goed op behandeling. Vaak gaat hun ziekte door de behandeling in remissie. De ziekte is dan onder controle, maar de patiënt geneest meestal niet.

Patiënten met een agressief non-hodgkinlymfoom moeten meestal intensief worden behandeld om remissie te bereiken. Ze hebben een goede kans op genezing.

Behandelplan bij non-hodgkinlymfoom

Verschillende artsen maken samen voor u een behandelplan. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen. Zij kijken hierbij naar:

  • het type cellen waaruit het lymfoom bestaat 
  • de groeisnelheid en/of andere kenmerken van het lymfoom 
  • het stadium van het lymfoom
  • uw leeftijd en conditie
  • uw persoonlijke wensen en omstandigheden

De arts bespreekt de behandeling(en) en de mogelijke bijwerkingen met u.

Je keuzes en rechten als patiënt

Als kankerpatiënt heb je een aantal keuzes. Ook heb je bepaalde rechten. Je kunt bijvoorbeeld kiezen in welk ziekenhuis je onderzocht en behandeld wilt worden en je kunt altijd een second opinion aanvragen.
Lees meer over de keuzes en rechten die je hebt als kankerpatiënt.

Samenwerking hematologen

De hematologen in Nederland hebben een organisatie opgericht om de kwaliteit van de hematologische zorg in de gaten te houden en om wetenschappelijk onderzoek te doen naar betere behandelingen.

Die organisatie heet HOVON: Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland. De HOVON stelt richtlijnen op voor de behandeling van kanker van het bloed of lymfeklieren. Hematologen in Nederland houden zich aan die richtlijnen.

Gespecialiseerde ziekenhuizen

Er zijn ziekenhuizen die zijn gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met kanker van het bloed of de lymfeklieren. Dit zijn de 8 universitaire medische centra en een aantal door de overheid aangewezen grote perifere ziekenhuizen, aangesloten bij de HOVON. Rondom deze gespecialiseerde centra zijn regio’s gevormd.

De artsen van de centra geven adviezen over de behandeling aan artsen in regioziekenhuizen. Je kunt je behandeling krijgen in een regioziekenhuis. Maar als dat nodig is ook in een gespecialiseerd centrum. Meestal overleggen de artsen in het regioziekenhuis over hun patiënten met hun collega's in de gespecialiseerde centra.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-vrouw

Dr. Sanne Tonino

Hematoloog, Amsterdam UMC (locatie AMC)

illustratie-arts-vrouw

Dr. Saskia Klein

Hematoloog, Meander Medisch Centrum

illustratie-arts-vrouw

Dr. Monique Minnema

Hematoloog, UMC Utrecht

Foto Hein Visser

Drs. Hein Visser

Hematoloog, Noordwest Ziekenhuisgroep

LinkedIn

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: juli 2017