Waakzaam wachten bij MDS

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Heb  je geen of weinig (ernstige) klachten? En liggen je bloedwaardes nog binnen bepaalde grenzen? Dan kan de arts in overleg met jou besluiten om te wachten met behandelen. Dit heet waakzaam wachten. De Engelse termen daarvoor zijn: ‘wait and see’ of ‘watchful waiting’.

Je moet wel regelmatig naar het ziekenhuis om je bloed te laten controleren. Bij bacteriële infecties krijg je antibiotica. Bij schimmelinfecties krijg je anti-schimmelmedicatie.

Bij patiënten zonder ernstige klachten en een laag-risico type MDS, kan uitstel van behandeling geen kwaad als de ziekte stabiel blijft. 

Colofon

Met medewerking van:

Corien Eeltink

Corien Eeltink

Verpleegkundig specialist, Amsterdam UMC (locatie VUmc)

illustratie-arts-man

Prof. dr. Theo de Witte

Hematoloog, Radboudumc

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: augustus 2017