Typen MDS

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Myelodysplastisch syndroom (MDS) bestaat uit diverse ziektebeelden. De 5 hoofdvormen zijn:

Refractaire anemie (RA)

Van de patiënten met MDS heeft 20-30% RA: een bloedarmoede die niet met medicijnen te behandelen is. Deze bloedarmoede ontstaat doordat er te weinig rode bloedcellen zijn.

RA ontwikkelt zich zelden naar acute myeloïde leukemie. Patiënten hebben een levensverwachting van vele jaren. Ze overlijden vaak aan ziekten die kenmerkend zijn voor de ouder wordende mens.

Refractaire anemie met ringsideroblasten (RARS)

Ongeveer 2 tot 5% van de patiënten met MDS heeft RARS. De kwaadaardige bloedcellen in het beenmerg functioneren niet goed meer. Ze zijn steeds minder goed in staat om gebruik te maken van ijzer om hemoglobine aan te maken. In plaats daarvan wordt het ijzer opgeslagen in de rode bloedcel zelf. Er ontstaan ringsideroblasten. Dit zijn rode bloedcellen die omgeven zijn door een ring van ijzer.

RARS ontwikkelt zich zelden tot acute myeloïde leukemie. Patiënten hebben een levensverwachting van vele jaren. Ze overlijden vaak aan ziekten die kenmerkend zijn voor de ouder wordende mens.

Refractaire cytopenie met multilineage dysplasie (RCMD)

Multilineage betekent een abnormale aanmaak van 2 of meer typen bloedcellen. Cytopenie betekent een tekort aan cellen.

RCMD komt zelden voor. Patiënten met RCMD hebben een tekort aan rode bloedcellen en/of witte bloedcellen en/of bloedplaatjes.

Refractaire anemie met teveel aan blasten (RAEB)

Ongeveer 30% tot 35% van de patiënten met MDS heeft RAEB. Bij dit type MDS heeft de patiënt veel te veel kwaadaardige, misvormde bloedcellen.

Er zijn 2 subtypen: RAEB-1 en RAEB-2. Patiënten met RAEB-1 hebben 5-9% blasten in het beenmerg. Patiënten met RAEB-2 hebben 10-19% blasten in het beenmerg. Blasten zijn onrijpe cellen.

Bijna de helft van de patiënten met RAEB krijgt uiteindelijk acute myeloïde leukemie. Dit is een ernstige vorm van bloedkanker.

MDS met chromosoomafwijking-5q-min

In iedere cel van het lichaam zitten chromosomen. Chromosomen zijn een soort strengen. Ze bestaan uit een stof die we DNA noemen. In dit DNA zit een soort ‘code’ waarin de erfelijke eigenschappen zijn vastgelegd.

Ongeveer 10-15% van alle patiënten met MDS heeft MDS‐5q‐min. Vaak betreft het vrouwen ouder dan 55 jaar. Bij hen ontbreekt een deel van chromosoom 5. Ze hebben bloedarmoede, milde leukopenie (een tekort aan normale witte bloedcellen), maar een normaal aantal bloedplaatjes. Hun vooruitzichten zijn beter dan van andere patiënten met MDS.

Van de patiënten met MDS‐5q‐min ontwikkelt 20-25% acute myeloïde leukemie.

Colofon

Met medewerking van:

Corien Eeltink

Corien Eeltink

Verpleegkundig specialist, Amsterdam UMC (locatie VUmc)

illustratie-arts-man

Prof. dr. Arjan van de Loosdrecht

Hematoloog, Amsterdam UMC (locatie VUmc)

illustratie-arts-man

Prof. dr. Theo de Witte

Hematoloog, Radboudumc

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: augustus 2017