Overige cijfers merkelcelcarcinoom

Opslaan

De cijfers op deze pagina komen uit 2015. Binnenkort hopen we hier actuele cijfers te plaatsen.

Aantal nieuwe patiënten met merkelcelcarcinoom (incidentie)

Toelichting: Het aantal patiënten met merkelcelcarcinoom is de laatste jaren gestegen. Het aantal vrouwen dat deze vorm van kanker krijgt, blijft min of meer stabiel. Het aantal mannen lijkt de laatste jaren te stijgen. In 2000 kregen ongeveer 45 mensen deze vorm van kanker. In 2015 waren dat er 130.

Leeftijdsverdeling voor merkelcelcarcinoom, 2015

Toelichting: Merkelcelcarcinoom komt vooral voorop latere leeftijd: bij mensen vanaf 65 jaar.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl, Integraal Kankercentrum Nederland.