Biopsie bij kaposisarcoom

Opslaan

Met een biopsie kan de arts een definitieve diagnose stellen. Hij kan bepalen of het weefsel goedaardig of kwaadaardig is. En andere specifieke kenmerken van het weefsel vaststellen.

Verschillende manieren

Bij een biopsie haalt de arts een stukje of meerdere stukjes weefsel weg van de plaats waar de afwijking zit. Hij kan dit weefsel op verschillende manieren verwijderen.
  
Bijvoorbeeld: 

  • met een dikke naald
  • via een klein sneetje
  • tijdens een (kijk)operatie

Verwijdert de arts de tumor later operatief? Dan snijdt hij ook het gebied weg waar de biopsie genomen is. Zodat daar geen tumorcellen kunnen achterblijven.

Beeld bij biopsie

Voor de ingreep is soms een echografie nodig. Een enkele keer is een CT-scan of MRI nodig. Dit heet een echogeleide biopsie, een CT-geleide of een MRI-geleide biopsie. Op een beeldscherm ziet de arts precies wat hij doet.

Verdoving

Voor deze ingreep word je plaatselijk verdoofd of ga je onder narcose. Dit hangt af van de plaats van de biopsie en de methode. Soms word je voor korte tijd opgenomen in het ziekenhuis.

Uitslag

Een patholoog onderzoekt het weggenomen weefsel onder de microscoop. Met de uitslag kan de arts met zekerheid vaststellen of een tumor goed- of kwaadaardig is en kan hij de definitieve diagnose stellen. Het duurt minimaal 3 tot 5 werkdagen voordat je de uitslag van dit onderzoek krijgt.

Een ander woord voor dit type weefselonderzoek is histologisch onderzoek.

In sommige ziekenhuizen bestaat een snel-diagnostiektraject. Hierbij is het streven om binnen 5 tot 7 werkdagen met een volledige diagnose en behandelplan te komen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2016

Dit artikel is geschreven door Patiëntenplatform Sarcomen, kanker.nl.

Met medewerking van

Drs. Kaal. S. (medisch oncoloog), Dr. Westermann, A.M. (medisch oncoloog)