Behandeling bij eierstokkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Je krijgt 1 of meer van de volgende behandelingen:

Meestal krijg je een combinatie van deze behandelingen.

Eierstokkanker geeft meestal pas in een later stadium klachten, als de kanker al verspreid is in de buikholte. De kans is daarom groot dat je eierstokkanker in een gevorderd stadium hebt. De behandeling bestaat dan uit een operatie in combinatie met chemotherapie.

Heb je een stadium I of II A tumor? Dan kan een operatie waarbij de arts de tumor verwijdert voldoende zijn. Je krijgt dan meestal geen chemotherapie.

Naast bovenstaande behandelingen kun je soms deelnemen aan behandelingen in onderzoeksverband (trials). Je krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen. 

Ascitesdrainage bij eierstokkanker

Je kunt last hebben van erg veel vocht in je buik. Een ander woord hiervoor is ascites. De arts kan het teveel aan vocht verwijderen met een ascitesdrainage.

Bestraling bij eierstokkanker

Bij eierstokkanker krijg je zelden bestraling. Bestraling wordt bij eierstokkanker vooral als palliatieve behandeling gegeven. Het doel is om klachten te verminderen die je hebt door de tumor zelf of door uitzaaiingen in andere weefsels.

Je kunt bijvoorbeeld bestraald worden als je pijn hebt door uitzaaiingen in de botten of lymfeklieren. Je wordt dan meestal 1 of een paar keer bestraald.
 

  HIPEC bij eierstokkanker

  HIPEC is een behandeling van uitzaaiingen in de buikholte bij eierstokkanker. Het is een combinatiebehandeling van een operatie en chemotherapie. De behandeling is bedoeld om kankercellen in de buikholte te vernietigen.

  HIPEC staat voor Hypertherme IntraPEritoneale Chemotherapie:

  • ‘hypertherme’ betekent: verwarmd
  • ‘intraperitoneaal’ staat voor: in de buikholte

  Verloop van de behandeling

  Tijdens de operatie verwijdert de arts eerst zo goed mogelijk al het tumorweefsel. Daarna spoelt hij de buikholte met een hoge dosis chemotherapie die warm is gemaakt.

  Het effect van een HIPEC-behandeling bij uitzaaiingen in het buikvlies is groter dan een gewone chemokuur. Dit komt doordat:

  • je de medicijnen alleen in de buik krijgt. Zo kan je lichaam een hogere dosis chemotherapie verdragen
  • het effect van deze behandelingen groter is door de combinatie van de operatie en de verwarmde chemotherapie

  Meestal krijg je voor en na de behandeling ook een aantal chemokuren.

  Wanneer HIPEC

  HIPEC kan worden toegepast bij eierstokkanker stadium III. Er is dan sprake van uitzaaiingen in de buikholte.

  HIPEC is bij eierstokkanker nog geen standaardbehandeling. Bespreek met je arts of je voor HIPEC in aanmerking kunt komen.

  Multidisciplinair overleg

  De arts bespreekt je ziektegeschiedenis met een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO). In veel ziekenhuizen in Nederland betrekken de artsen ook specialisten vanuit andere ziekenhuizen bij het multidisciplinaire overleg. 

  Behandelplan bij eierstokkanker

  Uw behandelend arts maakt samen met een aantal andere specialisten een behandelplan voor u. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen en ze kijken naar:
  • het stadium van de ziekte
  • de vorm van eierstokkanker en hoe agressief deze is
  • hoeveel tumorweefsel niet bij de operatie verwijderd kan worden
  • uw lichamelijke conditie

  Behandelvoorstel bespreken

  Na het multidisciplinair overleg zal de arts het behandelvoorstel met je bespreken. Tijdens dit gesprek kun je ook je wensen en verwachtingen aangeven. In sommige situaties zal de arts je een keuze voorleggen. Aan elk besluit zitten voor- en nadelen. Bespreek die met de arts. Je kunt met je vragen ook terecht bij een (gespecialiseerd) verpleegkundige.

  Doel van de behandeling

  Een behandeling kan gericht zijn op genezing, maar ook op het remmen van de ziekte. De arts kijkt samen met je wat in jouw situatie de mogelijkheden zijn.

  Curatieve behandeling

  Is genezing het doel, dan heet dit een curatieve behandeling. Onderdeel daarvan kan een aanvullende behandeling zijn: een adjuvante behandeling.

  Adjuvante behandeling

  Een adjuvante behandeling is een aanvullende behandeling. Je krijgt deze na een eerdere behandeling die in opzet genezend is. De adjuvante behandeling is bedoeld om een beter eindresultaat te bereiken. Een voorbeeld van een adjuvante behandeling is bestraling na een operatie.

  Neo-adjuvante behandeling

  Een neo-adjuvante behandeling is vergelijkbaar met de adjuvante behandeling. Het is  ook gericht op een beter eindresultaat. Neo-adjuvant betekent dat je deze aanvullende behandeling vóór de andere behandeling krijgt. Een voorbeeld is chemotherapie of bestraling om de tumor kleiner te maken vóór een operatie.

  Palliatieve behandeling

  Is genezing niet (meer) mogelijk, dan kun je een palliatieve behandeling krijgen. Deze behandeling is gericht op het remmen van de ziekte of het voorkomen of bestrijden van klachten. Een palliatieve behandeling kan bijvoorbeeld gericht zijn op pijnbestrijding.

  Colofon

  Met medewerking van:

  Prof. dr. Leon Massuger

  Gynaecoloog, Radboudumc

  Prof. dr. René Verheijen

  Gynaecoloog, UMC Utrecht

  Dr. Els Witteveen

  Internist-oncoloog, UMC Utrecht

  Gemaakt door KWF Kankerbestrijding, de redactie van kanker.nl

  Laatste update: juli 2016