Behandeling en bijwerkingen

Behandeling bij eierstokkanker

Opslaan

U krijgt 1 of meer van de volgende behandelingen:

Meestal krijgt u een combinatie van deze behandelingen.

Eierstokkanker geeft meestal pas in een later stadium klachten, als de kanker al verspreid is in de buikholte. De kans is daarom groot dat u eierstokkanker in een gevorderd stadium heeft. De behandeling bestaat dan uit een operatie in combinatie met chemotherapie.

Heeft u een stadium I of II A tumor? Dan kan een operatie waarbij de arts de tumor verwijdert voldoende zijn. U krijgt dan meestal geen chemotherapie.

Naast bovenstaande behandelingen kunt u soms deelnemen aan behandelingen in onderzoeksverband (trials). U krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen. 

Ascitesdrainage bij eierstokkanker

U kunt last hebben van erg veel vocht in uw buik. Een ander woord hiervoor is ascites. De arts kan het teveel aan vocht verwijderen met een ascitesdrainage.

Bestraling bij eierstokkanker

Bij eierstokkanker krijgt u zelden bestraling. Bestraling wordt bij eierstokkanker vooral als palliatieve behandeling gegeven. Het doel is om klachten te verminderen die u heeft door de tumor zelf of door uitzaaiingen in andere weefsels.

U kunt bijvoorbeeld bestraald worden als u pijn heeft door uitzaaiingen in de botten of lymfeklieren. U wordt dan meestal 1 of een paar keer bestraald.
 

  HIPEC bij eierstokkanker

  HIPEC is een behandeling van uitzaaiingen in de buikholte bij eierstokkanker. Het is een combinatiebehandeling van een operatie en chemotherapie. De behandeling is bedoeld om kankercellen in de buikholte te vernietigen.

  HIPEC staat voor Hypertherme IntraPEritoneale Chemotherapie:

  • ‘hypertherme’ betekent: verwarmd
  • ‘intraperitoneaal’ staat voor: in de buikholte

  Verloop van de behandeling

  Tijdens de operatie verwijdert de arts eerst zo goed mogelijk al het tumorweefsel. Daarna spoelt hij de buikholte met een hoge dosis chemotherapie die warm is gemaakt.

  Het effect van een HIPEC-behandeling bij uitzaaiingen in het buikvlies is groter dan een gewone chemokuur. Dit komt doordat:

  • u de medicijnen alleen in de buik krijgt. Zo kan uw lichaam een hogere dosis chemotherapie verdragen
  • het effect van deze behandelingen groter is door de combinatie van de operatie en de verwarmde chemotherapie

  Meestal krijgt u voor en na de behandeling ook een aantal chemokuren.

  Wanneer HIPEC

  HIPEC kan worden toegepast bij eierstokkanker stadium III. Er is dan sprake van uitzaaiingen in de buikholte.

  HIPEC is bij eierstokkanker nog geen standaardbehandeling. Bespreek met uw arts of u voor HIPEC in aanmerking kan komen.

  Multidisciplinair overleg

  Uw arts bespreekt uw ziektegeschiedenis met een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO). In veel ziekenhuizen in Nederland betrekken de artsen ook specialisten vanuit andere ziekenhuizen bij het multidisciplinaire overleg. 

  Behandelplan bij eierstokkanker

  Uw behandelend arts maakt samen met een aantal andere specialisten een behandelplan voor u. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen en ze kijken naar:
  • het stadium van de ziekte
  • de vorm van eierstokkanker en hoe agressief deze is
  • hoeveel tumorweefsel niet bij de operatie verwijderd kan worden
  • uw lichamelijke conditie

  Behandelvoorstel bespreken

  Na het multidisciplinair overleg zal de arts een behandelvoorstel met u bespreken. Tijdens dit gesprek kunt u ook uw wensen en verwachtingen bespreken. In sommige situaties zal uw arts u een keuze voorleggen. Aan elk besluit zitten voor- en nadelen. Bespreek die met uw arts. Met uw vragen kunt u ook terecht bij een (gespecialiseerd) verpleegkundige.

  Doel van de behandeling

  Een behandeling kan gericht zijn op genezing, maar ook op het remmen van de ziekte. De arts kijkt samen met u wat in uw situatie de mogelijkheden zijn.

  Curatieve behandeling

  Is genezing het doel, dan heet dit een curatieve behandeling. Onderdeel daarvan kan een aanvullende behandeling zijn: een adjuvante behandeling.

  Adjuvante behandeling

  Een adjuvante behandeling is een aanvullende behandeling. U krijgt deze na een eerdere behandeling die in opzet genezend is. De adjuvante behandeling is bedoeld om een beter eindresultaat te bereiken. Een voorbeeld van een adjuvante behandeling is bestraling na een operatie.

  Neo-adjuvante behandeling

  Een neo-adjuvante behandeling is vergelijkbaar met de adjuvante behandeling. Het is  ook gericht op een beter eindresultaat. Neo-adjuvant betekent dat u deze aanvullende behandeling vóór de andere behandeling krijgt. Een voorbeeld is chemotherapie of bestraling om de tumor kleiner te maken vóór een operatie.

  Palliatieve behandeling

  Is genezing niet (meer) mogelijk, dan kunt u een palliatieve behandeling krijgen. Deze behandeling is gericht op het remmen van de ziekte of het voorkomen of bestrijden van klachten. Een palliatieve behandeling kan bijvoorbeeld gericht zijn op pijnbestrijding.

  Over deze pagina

  De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

  Laatste update: juli 2016

  Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl, Olijf, netwerk vrouwen met gynaecologische kanker.

  Met medewerking van

  Prof. dr. Massuger, L.F.A.G. (gynaecoloog), Prof. dr. Verheijen, R.H.M. (gynaecoloog), Dr. Witteveen, P.O. (medisch oncoloog)