Als het niet lukt

Als werken echt niet meer lukt

Opslaan

Als werken echt niet meer lukt, moet u accepteren dat het niet meer zoals vroeger wordt. Dat kan een teleurstelling zijn. Toch is het belangrijk dat u ook kijkt naar wat u nog wel kunt en zoveel mogelijk actief blijft zodat u beter herstelt. Misschien heeft u een hobby of kunt als vrijwilliger iets voor een ander betekenen?

Tips

  • Kijk of u uw ervaringen kunt zien als een verrijking.
  • Zoek naar een nieuwe manier van leven en werken die past bij u zoals u nu bent: ga na of u als vrijwilliger nog actief kan zijn.
  • Neem de tijd en geef uzelf de ruimte.
  • Zoek een (professionele) coach die u kan helpen uw leven op een andere manier in te vullen.

Zorg

Als chronisch zieke blijft kunt u onder controle blijven van uw huisarts. Zodra u volledig arbeidsongeschikt bent verklaard, heeft u geen contact meer met de bedrijfsarts. Wel kan het zijn dat de huisarts en psychosociale zorgverleners een rol blijven spelen. Zij kunnen u leren hoe u om moet gaan met uw beperkingen.

Steun en hulp

Als u niet meer aan het werk kunt, heeft dat grote gevolgen. Het zorgt (opnieuw) voor gevoelens van woede, verdriet en teleurstelling. Ook dan blijft steun van anderen welkom.

  • Raadpleeg bijvoorbeeld uw huisarts of een psycholoog
  • Bespreek uw gevoelens met uw familie en vrienden
  • Zoek een (professionele) coach die u kan helpen uw leven op een andere manier in te vullen
  • Houd contact met lotgenoten

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: oktober 2013

Dit artikel is geschreven door NFK.