Onderzoek en diagnose

Onderzoek en diagnose bij VHL

Opslaan
Om vast te kunnen stellen of u VHL heeft, zal de arts u lichamelijk onderzoeken. Ook onderzoekt hij uw bloed- en urine.

De volgende onderzoeken kunnen ook nodig zijn:
  • echografie
  • MRI
  • MIBG-scintigrafie
  • fluorescentie angiografie
  • ophthalmoscopie

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2013

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.