Wat is…?

Overige cijfers schildklierkanker

Opslaan

Nieuwe patiënten met schildklierkanker (incidentie)

Toelichting: Het aantal patiënten met schildklierkanker is de laatste jaren gestegen. In 2000 kregen ongeveer 375 mensen deze vorm van kanker. In 2015 waren dat er 650.
Veel meer vrouwen dan mannen krijgen deze vorm van kanker.

Leeftijdsverdeling voor schildklierkanker

Toelichting: Schildklierkanker komt op alle leeftijden voor. De meeste mensen met schildklierkanker zijn tussen de 45 en 55 jaar.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2018

Dit artikel is geschreven door Integraal Kankercentrum Nederland.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)