Ziekenhuizen voor schildklierkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Je kunt niet in alle ziekenhuizen terecht voor de volledige behandeling van schildklierkanker. Soms word je voor een deel van de behandeling verwezen naar een ander ziekenhuis. 

Voor de behandeling van schildklierkanker bestaan SONCOS-normen. Dit zijn eisen waaraan een ziekenhuis moet voldoen om goede zorg aan kankerpatiënten te kunnen bieden. Een van die eisen is het aantal schildklieroperaties dat jaarlijks in het ziekenhuis gedaan wordt.

Visiedocument Schildklier Organisatie Nederland

Er zijn nog meer dingen belangrijk voor een goede behandeling van schildklierkanker. Schildklier Organisatie Nederland (SON) heeft daarom een visiedocument opgesteld waarin zij criteria benoemt waaraan expertziekenhuizen voor schildklierkanker volgens haar moeten voldoen.  Je vindt dit document onderaan de pagina.

Vraag je arts naar de ervaring met schildklierkanker

Het is soms onduidelijk of een ziekenhuis voldoende kennis en ervaring heeft.

Je kunt de volgende vragen aan je arts stellen, bijvoorbeeld:

  • hoe vaak wordt schildklierkanker in het ziekenhuis behandeld?
  • vindt er multidisciplinair overleg plaats?
  • als het geen universitair ziekenhuis is: werkt het ziekenhuis samen met een universitair ziekenhuis?

Expertisecentra voor schildklierkanker:

Deze expertisecentra zijn door Orphanet als expertisecentra erkend. 

Een ziekenhuis kiezen

Heb je vragen over het kiezen van een ziekenhuis? Dan kun je terecht bij je huisarts, en bij je zorgverzekeraar. 

Colofon

Met medewerking van:

Illustratie mensen

Mensen die schildklierkanker hebben (gehad)

Patiëntenplatform zeldzame kankers

Patiëntenplatform Zeldzame Kankers

Logo SON

Schildklier Organisatie Nederland

Patiëntenorganisatie
Website

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: maart 2020