In gesprek met je arts over de behandeling van non-hodgkin

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Na de eerste onderzoeken kom je weer bij je hematoloog. Hij of zij bespreekt de uitslagen van de onderzoeken met je. Je hoort wat de diagnose is.

Ook vertelt de arts of er nog andere onderzoeken nodig zijn. En welke behandelingen mogelijk zijn in jouw situatie.

Tips voor het gesprek met de arts

  • Neem iemand mee naar het gesprek met de hematoloog: twee horen meer dan één.
  • Schrijf je vragen op, of gebruik de checklist op deze pagina.
  • Maak aantekeningen van het gesprek, of vraag je hematoloog of je het gesprek mag opnemen.

Vragen voor de arts over non-hodgkin

Aan je hematoloog kun je de volgende vragen stellen:

  • Welke soort non-hodgkinlymfoom heb ik?
  • Is het non-hodgkinlymfoom agressief of indolent (niet-agressief)?
  • Welke onderzoeken krijg ik nog?
  • Welke behandelingen stelt u voor?
  • Kunt u iets zeggen over mijn vooruitzichten?

Bekijk voor meer voorbeeldvragen:

Na het gesprek

Als je het gesprek terugluistert, krijg je misschien weer nieuwe vragen. Aan je contactpersoon van het ziekenhuis kun je vragen om een tweede gesprek met de hematoloog. Of misschien met een verpleegkundige. Ook kun je met je vragen terecht bij de huisarts.

Je kunt ook contact opnemen met de kanker.nl infolijn. Of met Hematon, de patiëntenorganisatie voor mensen met non-hodgkin.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Sanne Tonino

Dr. Sanne Tonino

Hematoloog, Amsterdam UMC (locatie AMC)

Foto Hein Visser

Drs. Hein Visser

Hematoloog, Noordwest Ziekenhuisgroep

LinkedIn

Logo Hematon

Hematon

Patiëntenorganisatie

Website

ervaringsdeskundigen-mensen

Mensen die kanker hebben (gehad)

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: oktober 2023