Behandeling bij lipkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

U kunt de volgende behandelingen krijgen: 

De behandeling van lipkanker in een vroeg stadium is bij voorkeur operatie, lichttherapie of inwendige bestraling. Deze behandelingen geven bij kleine, oppervlakkige tumoren allen een grote  kans op genezing. En hebben weinig effect op het uiterlijk.

Is de tumor zo groot dat een operatie een groot litteken en een te kleine mondopening tot gevolg kan hebben? Dan is bestraling van buitenaf meestal de beste oplossing. Bij zeer grote tumoren is uitgebreide chirurgie met reconstructie nodig. Gevolgd door bestraling, soms in combinatie met chemotherapie. De combinatie van bestraling en chemotherapie heet chemoradiatie.

Soms is het zo dat er geen genezing meer mogelijk is omdat de tumor te uitgebreid is. Of omdat er uitzaaiingen zijn in de rest van uw lichaam. U kunt dan een palliatieve behandeling krijgen. Een palliatieve behandeling heeft als doel uw klachten te verhelpen of verminderen. 

Naast bovenstaande behandelingen kunt u soms deelnemen aan behandelingen in onderzoeksverband (trials). U krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen.

Multidisciplinair overleg

De arts bespreekt je ziektegeschiedenis met een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO). In veel ziekenhuizen in Nederland betrekken de artsen ook specialisten vanuit andere ziekenhuizen bij het multidisciplinaire overleg. 

Behandelplan bij kanker van de mond- of keelholte

Uw behandelend arts maakt samen met een aantal andere specialisten een behandelplan voor u. Zij doen dit op basis van landelijke richtlijnen. Zij bespreken de uitslagen van de eerdere onderzoeken die u heeft gehad. Het behandelplan baseren de artsen op basis van de volgende gegevens:

 • het stadium van de ziekte
 • kenmerken van de tumor, bijvoorbeeld hoe snel de kankercellen delen
 • de plaats van de tumor
 • uw lichamelijke conditie

Uw behandelend arts bespreekt de behandeling(en) en de mogelijke bijwerkingen met u.

U kunt zelf ook met verschillende artsen en zorgverleners te maken krijgen. Bijvoorbeeld: 

 • KNO-arts
 • hoofd-hals chirurg
 • kaakchirurg
 • dermatoloog
 • reconstructief chirurg
 • bestralingsarts of radiotherapeut
 • radioloog
 • anesthesioloog
 • internist-oncoloog
 • tandarts en/of prothetist
 • mondhygiënist
 • logopedist
 • (gespecialiseerd) fysiotherapeut
 • revalidatiearts
 • diëtist
 • verpleegkundig specialist en verpleegkundigen
 • sociaal verpleegkundige, maatschappelijk werker of medisch psycholoog

Behandelvoorstel bespreken

Na het multidisciplinair overleg zal de arts het behandelvoorstel met je bespreken. Tijdens dit gesprek kun je ook je wensen en verwachtingen aangeven. In sommige situaties zal de arts je een keuze voorleggen. Aan elk besluit zitten voor- en nadelen. Bespreek die met de arts. Je kunt met je vragen ook terecht bij een (gespecialiseerd) verpleegkundige.

Doel van de behandeling

Een behandeling kan gericht zijn op genezing, maar ook op het remmen van de ziekte. De arts kijkt samen met je wat in jouw situatie de mogelijkheden zijn.

Curatieve behandeling

Is genezing het doel, dan heet dit een curatieve behandeling. Onderdeel daarvan kan een aanvullende behandeling zijn: een adjuvante behandeling.

Adjuvante behandeling

Een adjuvante behandeling is een aanvullende behandeling. Je krijgt deze na een eerdere behandeling die in opzet genezend is. De adjuvante behandeling is bedoeld om een beter eindresultaat te bereiken. Een voorbeeld van een adjuvante behandeling is bestraling na een operatie.

Neo-adjuvante behandeling

Een neo-adjuvante behandeling is vergelijkbaar met de adjuvante behandeling. Het is  ook gericht op een beter eindresultaat. Neo-adjuvant betekent dat je deze aanvullende behandeling vóór de andere behandeling krijgt. Een voorbeeld is chemotherapie of bestraling om de tumor kleiner te maken vóór een operatie.

Palliatieve behandeling

Is genezing niet (meer) mogelijk, dan kun je een palliatieve behandeling krijgen. Deze behandeling is gericht op het remmen van de ziekte of het voorkomen of bestrijden van klachten. Een palliatieve behandeling kan bijvoorbeeld gericht zijn op pijnbestrijding.

Colofon

Met medewerking van:

Prof. dr. Michiel van den Brekel

Keel-neus-oorarts, Antoni van Leeuwenhoek

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding, de redactie van kanker.nl, Stichting Klankbord

Laatste update: januari 2015