Nazorg en controle bij hersentumoren

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Is de behandeling afgerond? Dan blijft u nog een tijd onder controle. Vaak krijgt u ook nog nazorg. De termen controle en nazorg worden soms door elkaar gebruikt. Ze worden ook wel follow-up genoemd.

Alle patiënten met een hersentumor blijven langdurig, vaak hun verdere leven, onder controle van de arts. Dit geldt als u bent behandeld, maar ook als u met uw arts heeft gekozen te wachten met een behandeling.

Tijdens de controle kijkt de arts vooral naar uw klachten en conditie. Ook is er aandacht voor de psychische en sociale gevolgen van de ziekte. Soms krijgt u bij de controle ook een MRI of CT-scan. Veranderen uw klachten, dan kan dit het eerste signaal zijn dat een hersentumor is teruggekomen. Dit heet een recidief. In het algemeen zal een kwaadaardige hersentumor helaas vroeg of laat terugkeren.

Soms controleert de arts uw bloed, bijvoorbeeld bij gebruik van bepaalde medicijnen tegen epilepsie.

Behandeling bij een tumorrecidief

De mogelijkheden van behandeling hangen af van verschillende factoren:

  • lichamelijke conditie
  • psychische conditie
  • plaats van de tumor
  • behandelingen die al dan niet eerder zijn gegeven

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij een tumorrecidief:

Elke behandeling heeft zijn voor- en nadelen voor de kwaliteit van leven. De behandelend arts bespreekt dat met u. Het doel van een behandeling moet altijd zijn om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te maken of te houden. Niet alleen het leven te verlengen. Het is ook belangrijk dat u hierover nadenkt en meedenkt.

Angst voor controles

Sommige mensen vinden het een prettig en veilig idee om regelmatig naar het ziekenhuis terug te gaan. Anderen zien juist erg op tegen de controle, ook nog jaren na de behandeling. Voor hen is elke controle weer spannend.

Veel mensen zijn bang dat de ziekte terugkomt of erger wordt. Die angst zit vaak diep, en kan zomaar ineens opkomen. Lees meer over de angst voor terugkeer van kanker.

Niet verplicht

De controles zijn niet verplicht. Je kunt ervoor kiezen van de afspraken af te zien. Overleg daarover met de arts. Misschien is een telefonische controle een mogelijkheid als je een bezoek aan het ziekenhuis te zwaar vindt. Bespreek met de arts op welke signalen van je lichaam je kunt letten.

Liever langer onder controle

Er zijn ook mensen die langer onder controle willen blijven dan de periode die de arts heeft voorgesteld. Geldt dit voor jou, bespreek dit dan met je arts. Vertel hem of haar waarom je onder controle wilt blijven. En probeer daar een redelijke afspraak over te maken.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Claudia Nijboer

Claudia Nijboer, MSc.

Verpleegkundig specialist neuro-oncologie, Amsterdam UMC (locatie VUmc)

LinkedIn

illustratie-arts-man

Dr. Mark ter Laan

Neurochirurg, Radboudumc

Foto Tom Snijders

Dr. Tom Snijders

Neuroloog-oncoloog, UMC Utrecht

LinkedIn

illustratie-mensen

Mensen die een hersentumor hebben (gehad)

Logo Stichting Hersentumor.nl

Stichting Hersentumor.nl

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: juli 2017