Overige cijfers alvleesklierkanker

Opslaan

Nieuwe patiënten met alvleesklierkanker (incidentie)

Toelichting: Het aantal patiënten met alvleesklierkanker is de laatste jaren toegenomen. In 2000 kregen ruim 1.500 mensen alvleesklierkanker. In 2015 waren dit er ruim 2.400.
Meer mannen dan vrouwen krijgen alvleesklierkanker. Het aantal patiënten met alvleesklierkanker stijgt sneller bij mannen dan bij vrouwen.

Leeftijdsverdeling voor alvleesklierkanker, 2015

Toelichting: Alvleesklierkanker komt het vaakst voor bij mensen ouder dan 60 jaar. 84% van de patiënten is 60 jaar of ouder

Toelichting op de cijfers over kanker

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database bevat betrouwbare en objectieve gegevens over het voorkomen en de overleving van alle diagnoses kanker in Nederland. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert deze database.

Bovenstaande cijfers zijn tot en met 2015. Meer recente cijfers zijn op dit moment niet beschikbaar. De veranderingen per jaar zijn meestal gering. Bovenstaande grafieken kunnen een indruk geven voor latere jaren. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: januari 2018

Dit artikel is geschreven door Integraal Kankercentrum Nederland, de redactie van kanker.nl.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)