Nieuwe ontwikkelingen bij AML

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Voor veel AML-patiënten zijn er goede vooruitzichten. Dat kan nog beter worden als het internationale AML-onderzoek verdergaat. Wat zijn op dit moment de nieuwe ontwikkelingen?

Diagnostiek

Er gebeurt veel onderzoek naar minimale restziekte om patiënten te herkennen die slechter op de behandeling reageren. Ook wordt onderzocht of het uitmaakt als je patienten met veel restziekte anders behandelt dan mensen met weinig restziekte.

Daarnaast wordt er ook steeds meer bekend over genetische afwijkingen die gevonden worden bij AML patiënten en kunnen bepalen in welke risicogroep een patiënt terechtkomt.

Chemotherapie

Artsen proberen chemotherapie te verbeteren met nieuwe medicijnen of combinaties ervan. Een paar voorbeelden van nieuwe medicijnen zijn cladribine, lenalidomide, clofarabine, tosedostat en panabinostat. Of ze echt vernieuwend zijn en een toegevoegde waarde hebben, is nog niet zeker.

Signaalremmers

Chronische myeloïde leukemie kan goed behandeld worden met een middel als imatinib. Dit is een signaalremmend medicijn. Het heet ook wel eiwitremmend medicijn. Het remt de aanmaak van een bepaald eiwit. Door de remming van het eiwit stoppen de leukemiecellen met delen en gaan ze dood. De vraag is of zoiets bij AML ook werkt. Er is veel onderzoek naar dit soort geneesmiddelen die ingrijpen op specifieke afwijkingen die gevonden worden bij AML patienten.

Lees ook: meedoen aan wetenschappelijk onderzoek bij AML

Immuuntherapie

Deze vorm van behandeling wordt veel gebruikt bij andere kwaadaardige ziektes. Bij AML is immuuntherapie nog in de eerste fasen van het onderzoek. 

Betere transplantaties

Artsen doen veel onderzoek om het effect van stamceltransplantaties te vergroten, maar nog belangrijker om de gevolgen en bijwerkingen te verkleinen. Het doel is dat meer mensen een stamceltransplantatie zouden kunnen ondergaan.

Gevoeliger leukemiecellen

Soms zijn of worden leukemiecellen ongevoelig voor chemotherapie. Hoe komt dat? En hoe kan die gevoeligheid hoger worden? Artsen onderzoeken dit.

Colofon

Met medewerking van:

Dr. Anna van Rhenen

Hematoloog, UMC Utrecht

Dr. Peter Westerweel

Hematoloog, Albert Schweitzer

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding, de redactie van kanker.nl

Laatste update: februari 2014