Controle en nazorg bij AML

Opslaan

Patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) blijven gedurende lange tijd onder controle bij een internist of hematoloog.

Tijdens de controle-bezoeken bespreekt u met uw arts hoe het gaat. Ook laat uw arts een bloedonderzoek uitvoeren en controleert hij eventueel de grootte van de milt.

De controlebezoeken zijn bedoeld om:

  • eventuele bijwerkingen van de behandeling vast te stellen en te behandelen. 
  • in een vroeg stadium eventuele terugkeer van de ziekte op te sporen

De arts bespreekt met u hoe vaak hij u wil zien. In het begin is dat nog regelmatig, maar na verloop van tijd kunnen er langere periodes zitten tussen de controles.

Maakt u zich tussendoor zorgen over een klacht die u heeft? Wacht dan niet tot de volgende controle, maar vervroeg zo nodig uw afspraak. U kunt ook met uw klacht naar de huisarts gaan.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: oktober 2017

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Dr. Rhenen, A. van (hematoloog)