Behandeling en bijwerkingen

Controle en nazorg bij AML

Opslaan

Patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) blijven gedurende lange tijd onder controle bij een internist of hematoloog.

Tijdens de controle-bezoeken bespreekt u met uw arts hoe het gaat. Ook laat uw arts een bloedonderzoek uitvoeren en controleert hij eventueel de grootte van de milt.

De controlebezoeken zijn bedoeld om:

  • eventuele bijwerkingen van de behandeling vast te stellen en te behandelen. 
  • in een vroeg stadium eventuele terugkeer van de ziekte op te sporen

De arts bespreekt met u hoe vaak hij u wil zien. In het begin is dat nog regelmatig, maar na verloop van tijd kunnen er langere periodes zitten tussen de controles.

Maakt u zich tussendoor zorgen over een klacht die u heeft? Wacht dan niet tot de volgende controle, maar vervroeg zo nodig uw afspraak. U kunt ook met uw klacht naar de huisarts gaan.

Nazorg

Tijdens de controles is er ook aandacht voor de kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld of je last hebt van bijwerkingen, of je je zorgen maakt of last hebt van psychische klachten.

Soms kan het goed zijn om begeleid te worden door bijvoorbeeld een fysiotherapeut, psycholoog of diëtist. Er zijn vragenlijsten die je helpen om in te schatten wat je nodig hebt. Deze vragenlijsten kan de arts of verpleegkundige met je doornemen. Voorbeelden van deze vragenlijsten zijn de Lastmeter of Oncokompas.

Lastmeter

De Lastmeter is een vragenlijst die je invult en vervolgens met de arts of verpleegkundige bespreekt. Uit de antwoorden op de vragen wordt duidelijk van welke problemen of zorgen je op dat moment last hebt. En of je behoefte hebt aan extra ondersteuning. Je vult de Lastmeter bij voorkeur in op verschillende momenten in zorgproces.

OncoKompas2.0

Met OncoKompas2.0 kun je zelf de kwaliteit van leven in kaart brengen. Hiervoor beantwoord je vragen over lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren, je leefstijl en zingeving. Zo nodig krijg je het advies professionele hulp te zoeken. Je kunt alleen via de arts of verpleegkundige toegang krijgen tot Oncokompas2.0.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: oktober 2017

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Rhenen, A. van (hematoloog)