Stamceltransplantatie bij AML

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan
Aan het eind van de behandeling met chemotherapie blijft er nog steeds een grote kans bestaan dat de AML 1 tot 2 jaar na de behandeling weer terugkomt. Bij sommige patiënten is er daarom nog een behandeling met chemotherapie nodig, gevolgd door een stamceltransplantatie.

Stamceltransplantatie is een behandeling waarbij u stamcellen krijgt toegediend. Bij AML kiest de arts vaak voor een stamceltransplantatie met stamcellen van een donor. Deze behandeling biedt uitzicht op genezing. Maar ook een autologe stamceltransplantatie wordt soms toegepast. Hierbij krijgt de patiënt stamcellen van zichzelf.

Voor wie?

Bent u ingedeeld in de groep met een ongunstig risicoprofiel of de groep met een intermediair risicoprofiel, dan kunt u in aanmerking komen voor een nabehandeling met stamceltransplantatie. Bent u ingedeeld in de groep met een gunstig risicoprofiel, dan is een nabehandeling met stamceltransplantatie meestal niet nodig.

Een stamceltransplantatie is een ingrijpende en riskante behandeling waar je aan kan komen te overlijden of blijvende gezondheidsschade aan overhoudt. Of u deze nabehandeling krijgt, hangt ook af van uw leeftijd en algehele lichamelijke conditie.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-vrouw

Dr. Anna van Rhenen

Hematoloog, UMC Utrecht

illustratie-arts-man

Dr. Peter Westerweel

Hematoloog, Albert Schweitzer

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding, de redactie van kanker.nl

Laatste update: oktober 2017