Behandeling van AML

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

AML ontwikkelt zich snel. Daarom begint de behandeling kort nadat de arts de diagnose stelt.

U kunt de volgende behandelingen krijgen:

Bent u niet fit genoeg voor een intensieve behandeling met chemotherapie dan kunt u behandeld worden met azacitidine of decitabine.

Naast bovenstaande behandelingen kunt u soms deelnemen aan experimentele behandelingen (trials). U krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen. 

Palliatieve behandeling

Kunt u niet meer beter worden, dan is een palliatieve behandeling mogelijk met chemotherapie. Doel is dan zo lang mogelijk leven met een goede kwaliteit en klachten verminderen.

Onderzoek naar nieuwe behandelingen bij AML (trials) 

Soms kun je een behandeling krijgen waar artsen nog onderzoek naar doen. Bijvoorbeeld een nieuwe behandeling, of een combinatie van behandelingen. Dit heet een trial. Vraag je arts of je mee kunt doen aan een trial. Bekijk de trials voor AML. 

Behandelplan bij leukemie

Verschillende artsen maken een behandelplan. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen. Ook overleggen ze met elkaar en met specialisten op het gebied van leukemie.

Zij kijken hierbij naar:

  • De specifieke vorm van leukemie
  • De gegevens uit het DNA-onderzoek en de immunologische tests 
  • Je leeftijd en conditie
  • Je persoonlijke wensen en omstandigheden

De arts bespreekt de behandeling(en) en de mogelijke bijwerkingen.

Samenwerking hematologen

De hematologen in Nederland hebben een organisatie opgericht om de kwaliteit van de hematologische zorg in de gaten te houden en om wetenschappelijk onderzoek te doen naar betere behandelingen.

Die organisatie heet HOVON: Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland. De HOVON stelt richtlijnen op voor de behandeling van kanker van het bloed of lymfeklieren. Hematologen in Nederland houden zich aan die richtlijnen.

Gespecialiseerde ziekenhuizen

Er zijn ziekenhuizen die zijn gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met kanker van het bloed of de lymfeklieren. Dit zijn de 8 universitaire medische centra en een aantal door de overheid aangewezen grote perifere ziekenhuizen, aangesloten bij de HOVON. Rondom deze gespecialiseerde centra zijn regio’s gevormd.

De artsen van de centra geven adviezen over de behandeling aan artsen in regioziekenhuizen. Je kunt je behandeling krijgen in een regioziekenhuis. Maar als dat nodig is ook in een gespecialiseerd centrum. Meestal overleggen de artsen in het regioziekenhuis over hun patiënten met hun collega's in de gespecialiseerde centra.

Je keuzes en rechten als patiënt

Als kankerpatiënt heb je een aantal keuzes. Ook heb je een aantal rechten. Je kunt bijvoorbeeld kiezen in welk ziekenhuis je onderzocht en behandeld wilt worden en je mag een second opinion aanvragen.

Lees meer over de keuzes en rechten die je hebt als kankerpatiënt.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-vrouw

Dr. Anna van Rhenen

Hematoloog, UMC Utrecht

illustratie-arts-man

Dr. Peter Westerweel

Hematoloog, Albert Schweitzer

illustratie-arts-vrouw

Dr. Monique Minnema

Hematoloog, UMC Utrecht

Foto Hein Visser

Drs. Hein Visser

Hematoloog, Noordwest Ziekenhuisgroep

LinkedIn

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding, de redactie van kanker.nl

Laatste update: oktober 2017