Behandeling met hypomethylerende geneesmiddelen bij AML

Opslaan

Patiënten met AML die niet voor intensieve chemotherapie of stamceltransplantatie in aanmerking komen, kunnen in aanmerking komen voor een behandeling met azacitidine (Vidaza®) of decitabine (Dacogen).

Het duurt 2 tot 3 maanden voordat deze middelen effect hebben. Het bloedbeeld verbetert. Vaak verdwijnen ook de blasten (onrijpe cellen in het beenmerg). Bij een klein deel van de patiënten lijkt de ziekte zelfs volledig te verdwijnen.

De behandeling duurt zolang het middel effectief is en de bijwerkingen niet ernstig zijn.

Bijwerkingen van azacitidine/decitabine

De meest voorkomende bijwerkingen bij de behandeling met hypomethylerende middelen zijn.

  • vermoeidheid, duizeligheid en/of bleekheid.
  • verhoogd risico op infecties
  • sneller blauwe plekken en bloedingen
  • maag-darmklachten, zoals verstopping, diarree, misselijkheid en overgeven
  • een pijnlijke of geïrriteerde injectieplaats
  • huiduitslag
  • verminderde eetlust

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: oktober 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Rhenen, A. van (hematoloog)