Wat heeft invloed op pijn?

Opslaan

Ieder mens ervaart pijn anders en gaat anders met pijn om. Dat komt omdat pijn door verschillende dingen beïnvloed wordt: gevoelens en emoties, problemen in het dagelijks leven, de betekenis van de pijn of veel bezig zijn met levensvragen. 

Gevoelens en emoties

Gevoelens en emoties spelen een belangrijke rol in de beleving van pijn. Wanneer je bijvoorbeeld somber, angstig, verdrietig of boos bent, ervaar je meer pijn. 

Misschien heb je het gevoel dat je niet serieus wordt genomen. Of voel je je eenzaam. Ook dit soort gevoelens kunnen de pijn erger maken.

Zorgen en problemen

Het maakt voor de pijn ook uit of je problemen in je dagelijks leven hebt. Bijvoorbeeld relatieproblemen, geldzorgen of problemen op het werk. Dit soort problemen zorgen voor spanning, waardoor je meer pijn hebt. Hoe je directe omgeving reageert op je ziekte of op de pijn, kan ook van invloed zijn.

De betekenis van de pijn

Voor veel mensen betekent pijn een confrontatie met hun ziekte. Dat kan veel invloed hebben op de beleving van de pijn.

Veel bezig zijn met levensvragen

Mensen met een kanker zijn ook vaak bezig met levensvragen, zoals: wat is de zin van het leven, wat is belangrijk voor mij? Iemand die worstelt met dit soort vragen ervaart pijn vaak anders dan iemand die daar niet mee bezig is.

Praten met een hulpverlener kan helpen bij pijn

De arts of verpleegkundige probeert te ontdekken wat er meespeelt bij je pijn. Dan kan hij of zij de behandeling daarop afstemmen.

De arts of verpleegkundige kan je bijvoorbeeld adviseren om met een geestelijk verzorger, maatschappelijk werker of psycholoog te gaan praten. Deze kan je helpen bij het omgaan met gevoelens of  je ondersteunen bij het oplossen van problemen. Hierdoor ga je je beter voelen. Vaak ervaar je dan minder pijn.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Graeff, A. de (medisch oncoloog)