Pijnbestrijding bij kanker

Opslaan

De arts zal altijd proberen iets aan je pijn te doen. De pijn wegnemen is niet altijd mogelijk. Wel kan de pijn door behandeling minder worden en daardoor beter te verdragen zijn. 

Er zijn een aantal manieren om pijn bij kanker te bestrijden:

Oorzaak wegnemen/aanpakken

Als er een duidelijke oorzaak voor de pijn is, probeert de arts die weg te halen. Bijvoorbeeld door de tumor of uitzaaiing(en) kleiner te maken of weg te halen met bestraling, medicijnen of een operatie. Daardoor neemt de druk op zenuwen of organen af en wordt de pijn minder. 

Meer over het behandelen van pijn door uitzaaiingen kun je lezen in het informatiedossier uitzaaiingen.

Behandelen van andere klachten

Sommige lichamelijke klachten kunnen de pijn uitlokken of erger maken. Bijvoorbeeld hoesten. De arts zal ook dit soort klachten behandelen.

Pijn onderdrukken met pijnstillers

Er zijn ook medicijnen die de pijn onderdrukken. Dit zijn pijnstillers. Bij matig ernstige pijn zijn dat paracetamol en/of een ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID). Bij ernstige pijn zijn dat zeer sterke pijnstillers, zoals morfine of morfineachtige middelen

De hierboven genoemde pijnstillers werken niet goed bij zenuwpijn. Daarvoor zijn andere medicijnen.

Pijn verminderen zonder pijnstillers

Ontspanningsoefeningen kunnen helpen bij pijn. Ook een massage kan ervoor zorgen dat je korte tijd minder pijn voelt.  Lees verder over pijn verminderen zonder pijnstillers

Medicijnen bij depressie, angst of slapeloosheid

Als je depressief of angstig bent of slecht slaapt kun je daar medicijnen voor krijgen. Die zorgen ervoor dat je je beter voelt en beter gaat slapen, waardoor de pijn minder wordt.

Psychosociale hulp en lotgenotencontact

Bij problemen op het gebied van relaties, werk en zingeving kan een geestelijk verzorger, maatschappelijk werker of psycholoog hulp bieden. Deze kan helpen om te gaan met gevoelens en emoties, en handvaten bieden om klachten te verminderen.

Soms kan het prettig zijn om ervaringen uit te wisselen met lotgenoten. Via kanker.nl kun je  mensen vinden zoals jij. 

Wie zijn betrokken bij de behandeling?

Verschillende zorgverleners kunnen je helpen. Naast artsen en verpleegkundigen zijn dat bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker en/of geestelijk verzorger. 

Soms vraagt de arts hulp van een pijnteam of een palliatief adviesteam. Hierin zitten verschillende soorten zorgverleners. Zij bespreken met elkaar wat voor jou de beste behandeling is.

Heb je chronische pijnklachten en andere problemen op verschillende gebieden van je leven, dan kan de arts je doorsturen naar een revalidatiearts met deskundigheid op het gebied van kanker.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Graeff, A. de (medisch oncoloog)