Soorten pijn

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Er zijn verschillende soorten pijn. Voor de behandeling van pijn bij kanker is het belangrijk te weten om welk soort pijn het gaat.

Lees op deze pagina verder over:

Pijn door weefselschade

Door beschadiging van weefsel kan pijn ontstaan. Deze pijn heet nociceptieve pijn en is onder te verdelen in:

Oppervlakkige pijn

Deze pijn komt door schade aan botten, spieren, gewrichten of huid. De plek van de pijn is meestal goed aan te wijzen.  

Pijn vanuit de organen

De pijn kan drukkend, borend of krampend zijn. Bij kanker kan deze pijn ontstaan als de tumor drukt op de organen, bijvoorbeeld de darm of lever.

De plek van de pijn is meestal niet goed aan te wijzen. Soms wordt de pijn ergens anders gevoeld dan waar hij ontstaat. Iemand kan bijvoorbeeld pijn in de schouder hebben, terwijl de oorzaak in de buik zit. 

Lees meer over de behandeling van pijn door weefselschade.

Pijn door beschadigde zenuwen (zenuwpijn of neuropatische pijn)

Bij zenuwpijn is het zenuwstelsel beschadigd of werkt het niet meer zoals het hoort. 

Mensen met zenuwpijn hebben vaak een brandende, schietende en/of stekende pijn. Daarnaast kunnen zij tintelingen, prikkelingen en een doof gevoel hebben in de armen of benen en de huid. De huid kan ook overgevoelig zijn voor aanraken.

Lees meer over de behandeling van zenuwpijn.

Acute pijn

Acute pijn is kortgeleden ontstaan. Voor deze pijn is meestal een oorzaak aan te wijzen, bijvoorbeeld operatie of ziekte. Acute pijn duurt een paar uren, dagen of weken.

Chronische pijn

Chronische pijn is pijn die langer dan 3 maanden duurt. Veel mensen met kanker hebben chronische pijn.  

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-verpleegkundige

Bianca Kramp, MANP

Verpleegkundig specialist, Rijnstate Pijncentrum

illustratie-arts-man

Dr. Alexander de Graeff

Internist-oncoloog, UMC Utrecht

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: mei 2019