Behandeling van doorbraakpijn

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Bij doorbraakpijn krijg je pijnstillers die snel en korte tijd werken. Je krijgt ze naast de medicijnen die je op vaste tijden inneemt tegen de pijn. Zo kun je de pijn zo goed mogelijk onder controle houden.

Lees op deze pagina verder over:

Wat is doorbraakpijn?

Doorbraakpijn is pijn die plotseling opkomt en daarna weer verdwijnt of minder wordt. Het is vaak een plotselinge, tijdelijke verergering van pijn bij iemand met chronische pijn. 

De pijn komt soms meerdere keren per dag opzetten. Ook als de continue pijn (waar je al pijnstillers voor krijgt) stabiel en onder controle is. 

Er zijn 3 soorten doorbraakpijn:

  • Doorbraakpijn die optreedt zonder aanwijsbare reden of oorzaak (spontane doorbraakpijn). Spontane doorbraakpijn is nooit te voorspellen. Hierdoor is het niet mogelijk dit type doorbraakpijn te voorkomen door extra pijnstillers te nemen.
  • Doorbraakpijn die optreedt bij bepaalde bewegingen, houdingen of activiteiten. Bijvoorbeeld door lopen, draaien in bed, zuchten, hoesten, slikken en naar de wc gaan. Of door lichamelijke verzorging en wondverzorging. Als deze doorbraakpijn voorspelbaar is, is de pijn te voorkomen door extra pijnstillers te nemen.
  • Een mengvorm van de 2 soorten hierboven.

Behandeling van de oorzaak van doorbraakpijn 

Als het mogelijk is, wordt de oorzaak van doorbraakpijn behandeld. Bijvoorbeeld door de tumor of uitzaaiing kleiner te maken met bestraling of medicijnen. 

Pijnstillers bij doorbraakpijn

Bij doorbraakpijn krijg je pijnstillers die snel en korte tijd werken. Je krijgt ze naast de medicijnen die je op vaste tijden inneemt tegen de pijn.

Je neemt de doorbraakmedicijnen alleen in als het nodig is omdat je pijn hebt. Of voordat je iets gaat doen waardoor de pijn erger wordt, bijvoorbeeld naar de wc gaan.

Bij onvoorspelbare doorbraakpijn (spontane doorbraakpijn) krijg je bij voorkeur pijnstillers die binnen 15 tot 20 minuten werken.

Bij voorspelbare doorbraakpijn neem je de pijnstiller in voordat de doorbraakpijn optreedt. Daarbij houd je rekening met de tijd die nodig is voordat het middel gaat werken.

Het is belangrijk dat je bijhoudt hoe vaak je medicijnen tegen doorbraakpijn inneemt en hoe ze werken. Je arts zal je daarnaar vragen omdat hieruit blijkt in hoeverre je pijn onder controle is. 

Belangrijk: Heb je meer dan 3 keer op een dag doorbraakmedicatie nodig voor onvoorspelbare doorbraakpijn? Dan is de dosering van de medicijnen die je op vaste tijden inneemt tegen de pijn waarschijnlijk te laag. Bespreek dit dan met je arts, zodat deze je vaste pijnbestrijding kan aanpassen. 

Andere behandelingen bij doorbraakpijn

De behandeling met doorbraakmedicijnen kan gecombineerd worden met behandeling zonder medicijnen. Ook een zenuwblokkade of pijnstilling via een katheter in je ruggenmerg kan soms een optie zijn.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-verpleegkundige

Bianca Kramp, MANP

Verpleegkundig specialist, Rijnstate Pijncentrum

illustratie-arts-man

Dr. Alexander de Graeff

Internist-oncoloog, UMC Utrecht

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: mei 2019