Pijn

Mensen die behandeld zijn voor kanker kunnen door de ziekte of behandeling ernstige pijn krijgen. Pijn heeft een grote invloed op het dagelijks leven. Door pijn gaan mensen vaak minder bewegen; ze worden minder actief. Hierdoor hebben ze vaak minder afleiding en te weinig contact met andere mensen. Als pijn lang duurt, kan pijn het leven van mensen voor een groot deel gaan beheersen. Ook 's nachts kan pijn voor problemen zorgen. U komt slecht in slaap of u wordt steeds wakker. Een slechte nachtrust werkt overdag nog door, waardoor u zich minder fit voelt.

Om te proberen deze gevolgen te doorbreken, is het belangrijk er met uw arts over te praten. Vaak is pijn goed te behandelen. Of in elk geval beheersbaar te maken. Als pijn veel invloed op uw dagelijks leven heeft, zullen ook uw partner, familie en vrienden er rekening mee moeten houden. Dit is niet altijd makkelijk en vraagt van iedereen de nodige aanpassingen. Een reden te meer om pijn bij uw arts ter sprake te brengen zodat er iets aan uw pijn kan worden gedaan.

> Meer over pijn

12 resultaten gekoppeld aan dit onderwerp: