Pijn bij mensen met kanker

Opslaan

Veel mensen met kanker hebben pijn. Tijdens de diagnose, behandeling of daarna. Het is een veel voorkomend verschijnsel bij kanker.

Vaak verdwijnt de pijn na enkele dagen, weken of maanden. Soms is de pijn blijvend. 

Wat kun je doen bij pijn?

Heb je pijn, vertel dit dan aan je arts of verpleegkundige. Deze kan samen met je kijken welke behandelingen mogelijk zijn om je pijn te verminderen. 

Vaak schrijft de arts pijnstillers voor om de pijn te onderdrukken. Als het mogelijk is, neemt de arts de oorzaak van de pijn weg. 

Angst, gespannenheid, eenzaamheid of twijfels aan de zin van het bestaan kunnen invloed hebben op pijn. Speelt dit bij jou een rol, dan kan de arts je voorstellen om met een maatschappelijk werker, geestelijk verzorger of psycholoog te gaan praten. 

Lees verder over pijnbestrijding bij kanker. Bekijk ook de tips voor omgaan met pijn.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Graeff, A. de (medisch oncoloog)