Risicoverminderende operatie bij Lynch-syndroom

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Een risicoverminderende operatie bij het Lynch-syndroom wordt geadviseerd als het risico groot is dat er in de dikkdarmkanker of baarmoeder kanker zal ontstaan.

Verwijdering van de dikke darm

Een risicoverminderende operatie houdt in dat de arts de dikke darm verwijdert. Bij de meeste families met het Lynch-syndroom is deze operatie niet nodig.

Een enkele keer is het wel beter om de darm te verwijderen. Dit kan het geval zijn als:

  • de arts tijdens de coloscopie een poliep vindt die hij niet kan weghalen
  • er bij de controle steeds nieuwe poliepen worden gevonden
  • de darm zo veel kronkels heeft dat de specialist de hele darm niet goed kan inspecteren

Bij een risicoverminderende operatie kan de chirurg het deel van dikke darm of de gehele dikke darm verwijderen. De beslissing voor een gehele of een gedeeltelijke verwijdering van de dikke darm maak je in overleg met je behandelaar. Het advies van de arts hangt onder meer af van het stadium van de kanker en van je leeftijd.

Andere afwegingen zijn:

  • Bij verwijdering van de totale dikke darm neemt het risico om opnieuw dikkedarmkanker te krijgen sterk af. De kans hierop is in de eerste 10 jaar na de darmoperatie ongeveer 25%.
  • Tijdens de operatie wordt de dunne darm aangesloten op het sigmöid (S-vormige deel) of op de endeldarm. Controle van de endeldarm (sigmoïdoscopie) op het opnieuw ontstaan van kanker is eenvoudiger dan controle van de dikke darm (coloscopie). 
  • Het geheel verwijderen van de dikke darm kan ook nadelen hebben, zoals dunnere ontlasting en seksuele problemen.

In het gesprek kan de arts deze punten verder toelichten.

Verwijdering van de baarmoeder

Vrouwen die een mutatie in 1 van de Lynch-genen hebben, kunnen hun baarmoeder uit voorzorg laten verwijderen. Dit is vanaf 45 jaar aan de orde. Vanaf deze leeftijd neemt het risico op gynaecologische kanker namelijk toe.

Het is belangrijk dat in het gesprek met de gynaecoloog de voor- en nadelen van deze preventieve operatie besproken worden. Een voltooid gezin en de overgang zijn hierin belangrijke factoren.

Vanaf 70 jaar heeft het uit voorzorg laten verwijderen van de baarmoeder nog maar een klein effect. Het risico om baarmoederkanker te krijgen als gevolg van het Lynch-syndroom is dan sterk afgenomen.

Colofon

Met medewerking van:

Illustratie mensen

Mensen met Lynch-syndroom

illustratie-arts-vrouw

Dr. Monique van Leerdam

Maag-darm-leverarts, Antoni van Leeuwenhoek

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding

Laatste update: juli 2016