Behandeling van de ziekte van Waldenström

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

De meeste mensen met de ziekte van Waldenström krijgen medicijnen. Door de medicijnen kan de ziekte een tijd onderdrukt worden. Als je geen klachten hebt, krijg je vaak nog geen behandeling, maar ga je wel op controle.

Lees op deze pagina over:

En over:

Wait and see

Als je geen klachten hebt van de ziekte, heet dat ‘a-symptomatische Waldenström’ of sluimerende Waldenström. Je hematoloog stelt dan voor om te wachten met de behandeling tot je wel last krijgt. Je komt regelmatig op controle.

Lees verder over wait and see op hematon.nl.

Medicijnen bij de ziekte van Waldenström

De meeste mensen met de ziekte van Waldenström krijgen een behandeling met medicijnen. Meestal gaat het dan om een combinatie van chemotherapie, immunotherapie en corticosteroïden.

Lees verder over medicijnen bij de ziekte van Waldenström.

Behandeling van een recidief (als de ziekte terugkomt)

De ziekte van Waldenström kan door een behandeling lang onderdrukt worden. Je blijft onder controle om te kijken of de ziekte terugkomt. Als de ziekte terugkomt, heet dat een ‘recidief’.

Meestal kun je dan een andere soort medicijnen krijgen. Je hematoloog bespreekt met je wat er mogelijk is. Een behandeling die je krijgt als een eerste behandeling niet meer werkt, heet een ‘tweedelijnsbehandeling’. Soms krijg je deze behandeling in een trial.

Ondersteunende behandelingen

Veel mensen met de ziekte van Waldenström krijgen ook een ondersteunende behandeling. Deze behandelingen werken niet tegen de ziekte van Waldenström zelf, maar tegen de klachten van de ziekte. Bijvoorbeeld tegen pijn of tegen bloedarmoede.

Voorbeelden van ondersteunende behandelingen zijn:

  • medicijnen tegen neuropathie
  • bestraling tegen de pijn
  • erytropoëtine (epo) tegen bloedarmoede. Door epo worden er meer gezonde bloedcellen gemaakt in het beenmerg.
  • antibiotica tegen infecties
  • plasmaferese tegen stroperig bloed

Onderzoek naar nieuwe behandelingen (trials) 

Soms kun je een behandeling krijgen waar hematologen nog onderzoek naar doen. Bijvoorbeeld een nieuwe behandeling, of een combinatie van behandelingen. Dit heet een trial. Vraag je hematoloog of je mee kunt doen aan een trial. 

Bekijk de trials voor de ziekte van Waldenström.

Als je twijfelt over een behandeling

Een behandeling is niet verplicht. Je hebt altijd de keuze om niet te starten met een behandeling. Je kunt ook stoppen met een behandeling. Twijfel je over een (verdere) behandeling? Praat erover met je hematoloog of verpleegkundige.

Lees meer over als je twijfelt over een behandeling.

Je keuzes en rechten als patiënt

Als kankerpatiënt heb je een aantal keuzes. Ook heb je een aantal rechten. Je kunt bijvoorbeeld kiezen in welk ziekenhuis je onderzocht en behandeld wilt worden en je mag een second opinion aanvragen.

Lees meer over de keuzes en rechten die je hebt als kankerpatiënt.

Colofon

Met medewerking van:

Logo Hematon

Hematon

Patiëntenorganisatie

Website

Illustratie mensen

Mensen die de ziekte van Waldenström hebben

logo nvvh

Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH)

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: juni 2023