Overlevingscijfers indolent non-hodgkinlymfoom

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

De cijfers op deze pagina gelden voor een groep patiënten. Ze geven een algemeen beeld, maar geen informatie over jouw situatie. Je vooruitzichten kunnen beter of slechter zijn dan de vooruitzichten voor een hele groep. Bespreek je vooruitzichten met je arts.

Als er weinig nieuwe patiënten per jaar zijn, dan is het mogelijk dat niet alle behandelingen in je eigen ziekenhuis uitgevoerd kunnen worden. Bespreek met je arts of behandeling in het eigen ziekenhuis mogelijk is of dat verwijzing naar een gespecialiseerd behandelcentrum nodig is.

Cijfers indolent hon-hodgkinlymfoom

Non-hodgkinlymfomen worden op basis van het verloop van de ziekte in 2 groepen verdeeld:

  • Indolente lymfomen
  • Agressieve lymfomen

De informatie hierna gaat over de indolente vorm.

Overleving van indolent non-hodgkinlymfoom

Toelichting: De overleving van patiënten met een indolent non-hodgkinlymfoom is in de loop van de tijd verbeterd. Over de periode 2005 – 2015 is een verbetering in overleving te zien van ongeveer 10% voor de indolente non-hodgkinlymfomen.

Stadium bij diagnose

  • Bij diagnose wordt, indien mogelijk, altijd het stadium van de ziekte bepaald. 
  • Voor de kans op overleving is het heel belangrijk om te weten in welk stadium je ziekte is (met stadium wordt hier bedoeld: tumorstadium).

Tip: Bespreek met de arts het stadium van jouw ziekte en wat daarvan de gevolgen zijn.

Stadiumverdeling bij diagnose in 2015 van indolente B-cel tumoren ( non-hodgkinlymfoom)

De cijfers I tot en met IV duiden het stadium aan.

5-jaarsoverleving van indolent non-hodgkinlymfoom per stadium

Toelichting: Deze grafiek toont de 5-jaarsoverleving van indolent non-hodgkinlymfoom per stadium.

Stadium I: 1 jaar na de diagnose zijn bijna alle patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 93 %.
Stadium II: 1 jaar na de diagnose is 96% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 89 %.
Stadium III-IV: 1 jaar na de diagnose is 95% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 82%.

Colofon

Met medewerking van

Gemaakt door Integraal Kankercentrum Nederland

Laatste update: februari 2018