Overlevingscijfers agressief non-hodgkinlymfoom

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

De cijfers op deze pagina gelden voor een groep patiënten. Ze geven een algemeen beeld, maar geen informatie over jouw situatie. Je vooruitzichten kunnen beter of slechter zijn dan de vooruitzichten voor een hele groep. Bespreek je vooruitzichten met je arts.

Als er weinig nieuwe patiënten per jaar zijn, dan is het mogelijk dat niet alle behandelingen in je eigen ziekenhuis uitgevoerd kunnen worden. Bespreek met je arts of behandeling in het eigen ziekenhuis mogelijk is of dat verwijzing naar een gespecialiseerd behandelcentrum nodig is.

Cijfers over agressief non-hodgkinlymfoom

Non-hodgkinlymfomen worden op basis van het verloop van de ziekte in 2 groepen verdeeld:

  • Indolente lymfomen
  • Agressieve lymfomen

De informatie hierna gaat over de agressieve vorm

Overleving van agressief non-hodgkinlymfoom, 1999-2012

<br><i>Toelichting:</i> <br>De overleving van patiënten met een agressief non-hodgkinlymfoom is in de loop van de tijd verbeterd. Over de periode 2005 – 2015 is een verbetering in overleving te zien van ongeveer 15% voor de agressieve non-hodgkinlymfomen.<br>

Stadium bij diagnose

  • Bij diagnose wordt, indien mogelijk, altijd het stadium van de ziekte bepaald. 
  • Voor de kans op overleving is het heel belangrijk om te weten in welk stadium je ziekte is (met stadium wordt hier bedoeld: tumorstadium).

Tip: Bespreek met de arts het stadium van jouw ziekte en wat daarvan de gevolgen zijn.

Stadiumverdeling bij diagnose in 2015 van agressief non- hodgkinlymfoom

<br>De cijfers I tot en met IV duiden het stadium aan.

<br>

Overleving van agressief non-hodgkinlymfoom, per stadium

<p></p><i>Toelichting</i>: <br>Deze grafiek toont de 5-jaarsoverleving van agressief non-hodgkinlymfoom per stadium&nbsp; <br><br>Stadium I-II: 1 jaar na de diagnose is 80% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 70 %.<br>Stadium III: 1 jaar na de diagnose is 78% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 62%.<br>Stadium IV: 1 jaar na de diagnose is 69% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 54%.<br>

Colofon

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)

Gemaakt door Integraal Kankercentrum Nederland

Laatste update: februari 2018