Behandeling en bijwerkingen

Vergelijk ziekenhuizen voor bloed- en lymfeklierkanker

Opslaan

Het beste ziekenhuis bestaat niet. Iedere patiënt vindt andere zaken belangrijk. Maar alle ziekenhuizen in Nederland moeten wel voldoen aan kwaliteitsnormen. Soms voldoet een ziekenhuis niet aan de normen voor een bepaalde kankersoort. Dat ziekenhuis moet patiënten dan doorverwijzen naar ziekenhuizen die daar wel aan voldoen.

Voor alle ziekenhuizen geldt ook dat specialisten werken met richtlijnen. In die richtlijnen staat hoe een arts zijn patiënt het beste kan behandelen. 

Soorten ziekenhuizen

In Nederland zijn er 3 soorten ziekenhuizen: 

  • algemene ziekenhuizen
  • academische ziekenhuizen
  • gespecialiseerde ziekenhuizen

Een andere naam voor academische ziekenhuizen is universitair medische centra (UMC’s). UMC’s houden zich bezig met patiëntenzorg en met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Er zijn ook ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn, bijvoorbeeld in kanker. Deze ziekenhuizen behandelen alleen kankerpatiënten. 

Specialisten uit algemene ziekenhuizen hebben regelmatig overleg met collega's uit de UMC’s of gespecialiseerde ziekenhuizen. Soms is het verstandiger om naar een UMC of een gespecialiseerd ziekenhuis te gaan. Bijvoorbeeld omdat u een soort kanker heeft die zeldzaam is en waarbij gespecialiseerde zorg nodig is.

Behandelcentra voor hematologische kanker

Er zijn ziekenhuizen die zijn gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met kanker van het bloed of de lymfeklieren. Dit zijn de 8 universitaire medische centra en een aantal door de overheid aangewezen grote perifere ziekenhuizen, aangesloten bij de HOVON. Rondom deze gespecialiseerde centra zijn regio’s gevormd. De artsen van de centra geven adviezen over de behandeling aan artsen in regioziekenhuizen. U kunt uw behandeling krijgen in een regioziekenhuis. Maar als dat nodig is ook in een gespecialiseerd centrum. 

Kwaliteit van hematologische zorg

De hematologen in Nederland hebben een organisatie opgericht die de kwaliteit van de hematologische zorg in de gaten houdt. En om wetenschappelijk onderzoek te doen naar betere behandelingen. Die organisatie heet HOVON: stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland. De HOVON stelt richtlijnen op voor de behandeling van kanker van het bloed of lymfeklieren. Hematologen in Nederland houden zich aan die richtlijnen.

De patiëntenorganisatie Hematon heeft samen met de HOVON bepaald aan welke eisen een goede zorg voor patiënten met kanker van het bloed of lymfeklieren moet voldoen. In de Patiëntenwijzer kunnen patiënten zien of het ziekenhuis van hun keuze wel of niet aan die eisen voldoet.

Een ziekenhuis kiezen voor bloed- en lymfeklierkanker

Via de Patiëntenwijzer bloed- en lymfeklierkanker kunt u zoeken naar het ziekenhuis dat het beste bij u past. Vul postcode en aandoening in en u krijgt een overzicht van de ziekenhuizen met de daarbij horende kwaliteitsinformatie.

De Patiëntenwijzer bloed- en lymfeklierkanker is ontwikkeld door patiëntenorganisaties. De Patiëntenwijzer is gebaseerd op de gegevens die de ziekenhuizen hebben aangeleverd. U kunt aangeven wat u belangrijk vindt en vervolgens adviseert deze Patiëntenwijzer welk ziekenhuis het beste bij uw wensen past. 

In de Patiëntenwijzer is ook te vinden welk oordeel andere patiënten aan dit ziekenhuis hebben gegeven. Uw eigen waardering voor de kankerzorg kunt u geven op de website Zorgkaart Nederland. 
Ook uw huisarts, zorgverzekeraar of de gratis kanker.nl Infolijn (0800-0226622) kunnen u helpen bij het maken van uw keuze voor een ziekenhuis.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: oktober 2013

Dit artikel is geschreven door kanker.nl, KWF Kankerbestrijding, NFK.