Behandeling en bijwerkingen

Stamceltransplantatie bij non-hodgkinlymfoom

Opslaan

Reageert het non-hodgkinlymfoom niet goed op de behandeling? Of  komt het lymfoom na een tijd terug? Dan kunt u een behandeling met hooggedoseerde chemotherapie krijgen, gevolgd door een autologe stamceltransplantatie. Autoloog betekent hier: met stamcellen van uzelf.

Niet iedereen komt voor deze behandeling in aanmerking. Deze behandeling kan worden aangeboden aan:

  • meestal: patiënten met een agressief non-hodgkinlymfoom
  • soms: patiënten met een indolent non-hodgkinlymfoom

Verder zijn uw conditie en leeftijd van belang. U moet vitaal zijn en jonger zijn dan 65-70 jaar.

Een behandeling met chemotherapie gevolgd door een allogene stamceltransplantatie is ook mogelijk. Allogeen betekent hier: met stamcellen van een donor. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juli 2017

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Tonino, S.H. (hematoloog), Dr. Klein, S.K. (hematoloog)