Stamceltransplantatie bij non-hodgkinlymfoom

Opslaan

Reageert het non-hodgkinlymfoom niet goed op de behandeling? Of  komt het lymfoom na een tijd terug? Dan kun je een behandeling met hooggedoseerde chemotherapie krijgen, gevolgd door een autologe stamceltransplantatie. Autoloog betekent hier: met stamcellen van jezelf.

Niet iedereen komt voor deze behandeling in aanmerking. Deze behandeling wordt het vaakst aangeboden aan patiënten met een agressief non-hodgkinlymfoom en soms aan patiënten met een indolent non-hodgkinlymfoom.

Verder zijn je conditie en leeftijd van belang. Je moet vitaal zijn en jonger zijn dan 65-70 jaar.

Een behandeling met chemotherapie gevolgd door een allogene stamceltransplantatie is ook mogelijk. Allogeen betekent hier: met stamcellen van een donor. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juli 2017

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Klein, S.K. (hematoloog), Dr. Tonino, S.H. (hematoloog)