Chemotherapie bij non-hodgkinlymfoom

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Het doel van chemotherapie bij een non-hodgkinlymfoom is de kankercellen te doden. Lukt dit, dan zijn er geen kankercellen meer te zien bij onderzoek. Dit heet een complete remissie.

Je kunt verschillende chemokuren krijgen. De duur van de totale behandeling kan verschillen.

Chemotherapie bij een indolent non-hodgkinlymfoom

Heb je een indolent (laaggradig) non-hodgkinlymfoom in stadium I of een beperkt stadium II? Dan krijg je meestal geen chemotherapie, maar word je alleen bestraald.

Heb je een indolent non-hodgkinlymfoom in stadium II, III of IV? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

  • Ben je jonger dan 65 jaar? Dan krijg je chemotherapie en/of immunotherapie. Voorwaarde is wel dat je in goede conditie bent. Met deze behandeling probeert de arts de ziekte in remissie te krijgen. 
  • Ben je ouder dan 65 jaar? Dan krijg je afhankelijk van de ziekte een iets minder zware behandeling met chemotherapie en/of immunotherapie, al dan niet in combinatie met radiotherapie (bestraling). Of je krijgt alleen radiotherapie. Hiermee probeert de arts de ziekte te remmen en klachten te voorkomen of te verminderen. 

Moet de ziekte voor een tweede of derde keer behandeld worden, dan krijg je meestal een andere combinatie van medicijnen. Soms is een stamceltransplantatie een mogelijkheid. Of je daarvoor in aanmerking kunt komen, hangt af van je ziekte en je leeftijd.

Chemotherapie bij een agressief non-hodgkinlymfoom

Heb je een agressief (hooggradig) non-hodgkinlymfoom? Dan krijg je altijd chemotherapie in combinatie met immunotherapie. 

Meer dan 50% van de patiënten met een agressief non-hodgkinlymfoom in een vergevorderd stadium geneest na behandeling met R-CHOP. Dit is sterk afhankelijk van het type lymfoom en de specifieke kenmerken van het lymfoom.

De 'R' in R-CHOP staat voor rituximab. De lettercombinatie 'CHOP' staat voor de medicijnen: cyclofosfamide, (hydroxy)doxorubicine, vincristine (oncovin) en prednison. Al deze middelen zijn cytostatica, behalve prednison. Cytostatica zijn medicijnen die kankercellen doden of hun celdeling remmen. Prednison is geen cytostaticum, maar heeft wel een anti-tumor effect. Bovendien versterkt het de werking van sommige middelen en onderdrukt het bijwerkingen.

Chemotherapie

Deze video legt uit hoe chemotherapie in zijn werk gaat.

Hoe werkt chemotherapie?

Chemotherapie is een behandeling met cytostatica. Dit zijn medicijnen die kankercellen doden of hun celdeling remmen. Deze medicijnen verspreiden zich via het bloed door je lichaam. Ze kunnen op bijna alle plaatsen de kankercellen bereiken.

Behandeling met chemotherapie is in de vorm van een kuur. Je krijgt een periode medicijnen en een periode niet. De chemokuur krijg je meestal een paar keer achter elkaar.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-vrouw

Dr. Saskia Klein

Hematoloog, Meander Medisch Centrum

illustratie-arts-vrouw

Dr. Sanne Tonino

Hematoloog, Amsterdam UMC (locatie AMC)

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding, de redactie van kanker.nl

Laatste update: juli 2017